is toegevoegd aan uw favorieten.

Verslag der commissie 'Tiendrecht'

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II " 'I ji

Dagteekening Kapitaals waarde

der akte waarin aangenomen bij:

PROVINCIE of datum van liet _

OMSCHR IJ V I X (i overlijden waarop

en nis waarde van het akte van aangifte

van HET tiendrecht koop en akte

GEMEENTE werd aangenomen \ er^oop v 01

O VERG EGA XE TIENDRECHT. het bedrag, anderen van het recht

waarin gelegex> ' vermeld in één soort- , ... yan

der drie volgende g®jÜken sc ( " ln<"'

kolommen. tltel' successie. , | |

GELDERLAND.

20. Epe 'I '/» in den z g.n. Pallandschen tiend, gaande uit 21 October 1891 12100 —

landerijen onder Heerde en Epe.

II | I j

21. Ideiu 'U aandeelen in 13 tiendblokken onder Epe, Gene, 28 Juni 1888 5160 — —

Heerde en Vaassen, afkomstig van den Canuenburg.

22. Ewijk : Het „Hoogewaardsche tiend", ook genaamd „de 1 Februari 1897 — — 3000

Buhrentiend", zooals die uit de landerijen onder 8 Maart 1889 — 3000 —

het Hoogewaardsche tiendblok onder Winsen geheven zijn.

'

23. Groesbeek I»e Korentiend genaamd „Marienboom" uit land 31'December 1891 — — 12(10

in het Nederrijkeche land, toebehoorende aan 7 Mei 1893 — | 1260 —

II. van den Bout te Nijmegen.

24. Jdem Het tiendrecht onder Groesbeek, het le kav. bosch, 25 October 1890 11400 — —

Valkeligt en Dille, Molendal, Elzenpassen, Oilje, (j Nijerf, Schelbroek, Slingerbosch en Cingel enz. j|

25. Heerde j 1. De Pas en Hooge Assendorper enk. 26 April 1893 — 4750 —

2. De Veessermars. 4 Juli 1893 — — 110

3. De Brouwerstiend. Idem | — — 1775

4. Zij mars. Idem — — 400 I 5. Hilligenbrink en Boerenweerd. Idem — — 1025

C. Gerrit van Wervenstiend. Idem — — 725

7. Buitendijks. Idem j| — — 200

8. De Groote Leest. Idem j — — 810

9. Beneden Leest. |! Idem I — j — 1050

10. Het Blik. |j Idem — | — | 775

11. De Vorgtermars. | Idem j| — : •— 80

2 6 De Nos. 2 tot en met 11 samen. 4 Juli 1893 — — 6930

2 7 Idem. 5 Mei 1896 |j 6500 — —

28. Lienden Het tiendrecht in het Westerblok onder Ingen 1 Juli 1892 29700 — —

(dorp Ingen) en van de .Jonkerschapstiend in het Ooster-,

Noorder-, Zuider- en Westerblok, alsmede van den Wagentiend in het Ooster-, Noorder- en Zuiderblok.

29. Nijmegen De tiendrechten van den tiend te Neerbosch of 8 April 1890 — — 14341

den Grooten Koorntiend van den Teersdijk. 2 „ 1891 j — 11265 —

30. Oldebroek De Novalia Brand en Zand. 8 Mei 1891 — — 3225

31. Idem Idem. Idem. | 14 September 1892 — 3225 —

32. Idem Idem. Idem. 28 „ 1893 1710 — —

u i II i