is toegevoegd aan uw favorieten.

Verslag der commissie 'Tiendrecht'

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I II

Dagteekening Kapitaalswaarde

«Ier akte waarin aangenomen bij:

INCIE 0f datnm van |

O M S C H R IJ \ I N (t overlijden waarop

EN als waarde van het akte van aangifte

VAN HET tiendrecht koop en a^te

GEMEENTE werd aangenomen ver^°P V°°r

OVERGEGANE TIENDRECHT. het bedrag, anderen van het recht

waarin gelegen. || vermeld in één soort- , ... yan

der drie volgende gelijken 8< e" ln£'

kolommen. tlteL successie. ii i

II | I

GELDERLAND.

33. Oldebroek ii '/« in <le Oldebroeker- en Staverdensche tiend- Juli 1892 — — 3278

rechten.

De Oldebroeker- en Staverdensche tiendrechten getrokken uit gronden onder de gemeenten Oldebroek, Barneveld, Ermelo, Apeldoorn en Putten.

34. Idem '/« in die tienden. 27 Juni 1893 2220 — _

35" I,lem I »/,« in die tienden. ) » 'jjJ g» Z 2^5 2597

36. Idem K/mi in die tienden. IC October 1894 3300 — —

37. Idem 96/»iu in die tienden. 1 Februari 1898 3100 — —

38. Idem j 4/*» in die tienden. • 21 Juli 1896 — — 9000

39. Idem .. */u in die tienden. | 1 December 18»! — 9000 —

40. Ubbergen De Ooijsche koren- en zaadtienden, afkomstig uit 28 Februari 1892 — — 14320

den boedel van wijlen Otto, graaf van Bijlandt 3 Januari 1897 — 12429 —

tot Ooij en Persingen, geheven wordende uit de binnen- en buitendijksche landen in de Ooij.

41. Idem De tienden in de voormalige heerlijkheid Telingen, 4 October 1890 1440 — —

vermeld in een leenbrief van 16 Juli 1790, waarbij 20 Juni 1892 — — 1440

O. W. H. graaf van Bijlandt met de heerlijkheid Persingen werd beleend.

42. Idem Idem. \ 28 Augustus 1894 - - 1313

I 3 Januari 1897 — 1313 —

43. Valburgen Heteren '/uin de HeerenbergscheofZutfensche tienden onder 3 Juni 1890 820 — —

Andelst, Herveld, Zetten, Heteren en Randwijk. 23 November 1893 — — 820

44. Idem '/» in de Heerenbergsche of Zutfensclie tienden als 31 Juli 1889 — — 8468

voren.

45. Idem Idem. 11 December 1891 8468 — —

46. Idem Idem. 2 Maart 1895 — 8468 —

47. Zevenaar '/6 in het Ie, Ile en IVe blok van de Groote en 2 Juni 1891 — — 4417

Kleine Heilbergertienden.

48. Idem 4/io in dezelfde tienden. 22 Mei 1895 — — 9144

49. Idem... '/io >n dezelfde tienden. 4 Juni 1896 500 — —

OVERIJSEL.

50. OIbt De Groote Wilsummertiende. 5 December 1889 — — ■/, = 350

Idem. I 1890 '/, = 400 — —

UTRECHT.

51. Achttienhoven.... De Middelbloktiend, de Oosterbloktiend,deKerk- j 15 April 1893 — — 1800

bloktiend en de Sekbloktiend, onder welken tiend 16 Juni 1894 1900

is begrepen de krytende tiend, gaande uit evengenoemde blokken benevens die, uit het Gagel- J blok onder Achttienhoven.

52. Jutphaas Tienden in het Overeind van Jutphaas. 14 Mei 1892 — 1200 —