is toegevoegd aan uw favorieten.

Verslag der commissie 'Tiendrecht'

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I,

Kapitaalswaarde, welke , . , nPAivDr ..-pdm

bij gedwongen afkoop in 1809 BlJ toepassing der wet van 1872, urHiKKINulsN.

aan het tiendrecht zou zyn zo„ ,ie wettelijk verschuldigde Krachtens art. 23 der wet van 13 .Mei 1859, Stbl.

toe te kennen, berekend . ïxo. 36, wordt voor de regeling van het recht van successie

volgens het bepaalde in de afkoopsom in 1899 dus bedragen de waarde van tienden bepaald naar den maatstaf volgens

eerste 3 leden van art, 3 der Wet meer . miu(ier welken bij gedwongen afkoop in het jaar Van het

van 12 April 1872 (Stbl. M. 25) 11 overlijden des erflaters, de wettelijk verschul ligde

naar de gemiddelde opbrengst <Ja» de som, waarvoor de afkoopsom had moeten zijn berekend. Bij de aangifte

;»«n Too5a?hfti,,gen heffer het tiendrecht verkreeg, ™or recht van successie, moet dus ook die wettelijk jaren 1884 tot en met 1898, ; ,, e' bepaalde waarde aan het nagelaten tiendrecht worden ; I ! toegekend. Daarentegen zijn partijen, noch bij akte van

voor het , . „ .... ... I scheiding, noch bij akte van koop en verkoop of anderen

overgegane voor het ' U j soortgelijken titel, ter bepaling der waarde van het

aandeel. geheel. j fc00p. scheiding. | koop. scheiding J tiendrecht, aan dien ^ettelijken maatstaf gebonden.

| '/« = 2673 ! jj — _ ! _ _ I I

>!„ = 2673 f 453 - - - ! f

— > 117626 _ - _ _ Men lette hierby op de verschillende jaren waarin

"/io56 — 2116 i Jl _ _ 47<j [ het tiendrecht overging.

">/i»s. = 4232 i I 932 - - - l

»»/,„, = 529() I I 2190 — — — I

"u — 8555 I — _ i _ _

4'm = 8555 Ijl — — !| — 415

li _ I _

i - 11620 |j - - || - 809

l \ " =

r — 1146 ,

' 'jj - — ji — 167

>/.. = 2220 \ ij 1400 I — jj — -

'/„ = 2220 1 / _ j _ 1 _ j _

'/' = 13323 ' 26646 )! - — — —

V, - 13323 1 I 4855 — ; — —

V. = 13323 / \ _ 4855 - i - \

:

»/. = 4285 \ /! — — i —

r \

V id = 8570 } 21424 < - ! _ _ ' _ :

Vu = 2142 J f 1642 — — —

|

I

| 11 _ 400 9100 l — — — — Voor beide jaren verpacht in zijn geheel voor ƒ 105 per jaar.

' " #! 222 — — . —

II I I

1 2593 | — — — — Verpacht in 1893 voor ƒ 147, in 1894 voor ƒ 92.

' — 628 — — Het verdient opmerking, dat hierbij scheidingeenehoogere

waarde is toegekend, dan by de taxatie voor de successie.

— 1509 — 309 — — Deze scheiding betrof een tiendrecht hetwelk tusschen

1 II 1 l| I de deelgenooten gemeen was.