is toegevoegd aan uw favorieten.

Verslag der commissie 'Tiendrecht'

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dagteekening Kapitaals waar de i

BDoviMfiL- der akte waarin aangenomen bij:

i of datum van het iL

" ^ S C H R IJ VING overlijden waarop

hN als waarde van het akte van aangifte

VAN HET tiendrecht koop en akte

GEMEENTE werd aangenomen ver^"°P voor

OVERGEGANE TIENDRECHT. het bedrag, anderen van het recht,

waarin gelegen. vernield in één soort- , ... von

der drie volgende gelijken sc el(

kolommen. tlte1, successie.

:: —————— I—_

UTRECHT.

5!!. Linsclioten Het overste blok van IJsselveld onder Linsclioten 2 Maart 1807 — — 2000

en het Nederste blok van Mastwijk. 16 Juni 1808 — 2000 —

ZUID-HOLLAND.

54. Den Bommel Het tiendrecht van 49.99.70 hectaren land onder 3 Januari 1889 — 24109 —

Ooltgensplaat en van 99.05.80 hectaren onder Den Bommel, een en ander gelegen in den Anna-Wilhelminapolder.

I

55. Idem '/a in den koorn-, zaad-, vlas- en andere tienden 3 Januari 1889 — 89188 —

en rabatienop de landen in de polders Oudeland,

Everdina. Om en in den Weipolder, Oude Plate,

Christofl'el, het Nieuwland en Onwaard, alles onder Som ine Indijk; Oude-Oostmoer, NieuweOostmoer en de Tille onder Middelharnis en gemeen met Middelharnis en in den Uitslag van Den Bommel.

50. Idem */n in den koorn-, vlas-, zaad- en andere tienden 20 Juli 1891 31500 — -

en rabatien van de heerlijkheid Sommelsdijk,

uitgezonderd de 15' blok van bet Oudeland van Sommelsdijk, den 8" en 9" blok in de Oude Plaat en den Uitslag van Den Bommel.

'

57. Dirksland De tiendblokken met inbegrip van vlas-en lammer- 23 Januari 1890 — 12950 —

tiend, genaamd: Noord-Bels, Zuid-Bels en WestBels, de Noord-Monnikenblok en de Monnikenblok alles in den polder van en te Dirksland.

58. Idem '/j iii de koorn-, smal- en vlastienden van:

o den 4", 5", 6", 7", 10n en 11" blok, benevens de j vlastienden in den polder Krayennisse te I Melissant. ' 1

b den 1", 2" en 3» blok benevens de vlastienden I in den polder Onwaard te Melissant. [

c den 2" blok, benevens de vlastienden in den 23 Mei 1890 — 40899 40899

polder Oud-Kraijer te Melissant. ,

d den 2" en 6" blok, benevens de vlastienden in |

den polder Nieuw-Krayer te Melissant. I

e den 1", 2", 3", 4", 12", 15", 16", 18", 19" 21", 22", I 23", 26", 27", 28" en 32" blok in den polder van '

en te Dirksland.

59. Idsm 7m in de hiervoor sub a, b, c, d en e genoemde 12 Juli 1890 3509

tienden. | 28 Mei 1895 j — | — 4471

60. Idem '/s in een blok tienden genaamd de Mainezee 31 October 1890 — 1100 1100

No. 24 te Dirksland.

.

61. 's-Gravendeel I Blokken 12 t/m 20, koren-, zaad-, vlas- en andere 26 Januari 1896 — — 9000

tienden van landen en andere gronden in den polder Bonaventura.

62. Idem ... . |j Idem. 14 November 1896 9000 — —

« I