is toegevoegd aan uw favorieten.

Verslag der commissie 'Tiendrecht'

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

p ! |

Dagteekening Kapitaals waarde.

der a^te waarin aangenomen bij:

PROVINCIE „ „ D „ „ of datum van het

0 M S C H R IJ V 1 N G overlijden waarop

EN als waarde van het akte van aangifte

VAN HET tiendrecht koop en akte

GEMEENTE werd aaDgenolneu verkoop voor

OVERGEGANE TIENDRECHT. het bedrag, anderen vau het recht

waarin gelegen. vermeld in één soort- , ...

der drie volgende gelijken Sl- lel ln8*

kolommen. tlte successie.

t ^^ L

ZUID-HOLLAND.

63. Geervliet Vsr in de tiendblokken Immekamp, Middelkamp, 18 December 1890 -- — 17958

Zuidhoek, Oud-Markenburg en Kapershoek. ^t geheel)

64. Idem Dezelfde tienden voor het geheel. 28 September 1891 ij — 12000 —

65. Hekelingen De tienden van Nieuw-Putten, zijnde het blok 29 Juni 1888 — — 4820

Q en R. 29 April 1889 — 4820 —

66. Idem Tiendblok van af den Hekelingschen gatd^jk, 6 Juli 1893 — 4800 —

tusschen de Putsche Korte of Lange wegen, totaan de ploot vau den volgenden blok en de blok,

strekkende van gemelde sloot tusschen de genoemde wegen tot den blok genaamd Overschot.

|.

67. Idem Het geheel in de blokken H en I in den polder 6 Juli 1893 — 2367 —

Nieuwen Uitslag van Putten.

68- Idem Idem. 15 September 1897 1976 — —

69. Idem i| Het geheel in blok G in denzelfden polder. 6 Juli 1893 — 2162 —

70. Idem Het geheel in de blokken K en F in denzelfden 6 Juli 1893 — 4584 —

polder.

,

71. Idem Tiendrecht in de landen in Nieuw-Putten, blok 1 April 1898 — — 2000

D hetzelfde tiendrecht. 16 September 1898 2277 — —

72. Herkingen De koorn-, vlas- en andere tienden in de polders 4 Augustus 1889 — — 24322

Sint-Elisabeth en Sint-Pieter onder Herkingen. 24 Maart 1890 — 22100 —

73. Idem I De hiervoor vermelde tienden. 24 April 1895 — 16400 —

I

74. Klaaswaal le tiendblok in den polder Oud-Cromstrijen gr. 9 September 1888 — — 1700

27.20.80 H.A. 30 November 1888 1789 — —

75. Melissant De koorn- vlas- en andere tienden van den ln, 23 Mei 1890 — 33000 33000

4" en 5" blok in den polder Nieuw-Krayer, den 1°, 2n, 3n, 4U en 5° blok in den polder OudMellissant, den 1" blok in de polders Roxenisse en Alteklein, den 1°, 2", 3» en 4n blok benevens de lammertienden van Melissant, alles te i Melissant.

76. Idem '/; in de koorn-, vlas, zaad- en andere tienden 20 Juli 1891 2420 — —

en rabatien van de heerlijkheid Krayestein (Zuidely k deel) uitgezonderd de 5', 6e en 7' blokken.

77. Idem '/« in de koorn-, vlas-, zaad- en andere tienden 29 Juni 1892 449 — —

en rabatien van de Heerlijkheid Krayestein (Zuidelijk deel) uitgezonderd de 5», 6' en 7' blokken.