is toegevoegd aan uw favorieten.

Verslag der commissie 'Tiendrecht'

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dagteekening Kapitaals waarde

nonwiwnij der akte waarin aangenomen bij:

i ku vijnllfc. f datum va j et

OMSCHRIJVING overlijden waarop

EN nis waarde van het akte van ai u gif te

van het tiendrecht koop en

GEMEENTE werd aangenomen verkoop v "or

OVERGEGANE TIENDRECHT. het bedrag, anderen van het recht

waarin c.elegkn. vermeld in één soort- , ... vnn

der drie volgende gelijken sc " 1 ln"'

kolommen. tltel" successie.

1 | J

ZUID-HOLLAND.

78. Nieuwenlioorn Het '/« van de tienden in den vijfden blok onder 10 October 1888 — — 819

Nietiwe Goote

79. Idem , Idem. 21 April 1890 — — 836

80. Idem ....! Idem. 28 Februari 1891 — 837 —

81. Idem 1 Koren- en smaltienden in den blok Westhil, dito 31 October 1890 — — 19038

in den blok Hallingsland. De Ambaclits heerlijkheid van Nieuwland (onder Vierpolders)

met de daarin gelegen tiendblokken, zijnde de Kerkboek, de Dam, Vlaardingerhil, de Lange Goote, Papenbosch en de smaltienden.

82. Idem De tienden als voren. 30 October 1891 — 19038 —

83. Idem Koorn- en smaltienden in den tienden blok, ge- 17 October 1891 — 3018 —

naamd „de Kerkboek".

84. Nnmansdorp 11 blokken tienden van landen in Numansdorp, 7 December 1897 — 14000 —

Nos. 11 ii 21.

i!

85. Oostvoorne '/> in koren- en smaltienden van den eersten blok 4 Januari 1892 — 1465 —

genaamd „Koolhoek" in Oosterland.

j

86. Pernis Tiendrecht in den polder Boudewijn Hartsland 9 Juli 1893 — — 5473

onder de gemeente Pernis.

87- Idem Idem. 25 October 1893 — 4378 —

881 Idenl Mem. 4 April 1898 - — 3300

89- Idem ; Idem. 10/13 Juni 1898 — 3300 —

90- Idem De grondtienden of koorn- vlas- en verdere graan-

tienden en zaadtienden uit den polder „Het

Roozand" onder de gemeente PernisVs gedeelte. 26 Januari 1893 — — 2000

91. Idem Idem. i/5 „ 15 September 1893 — 1600 —

92. Idem Idem. i/, „ 3 n 1894 — — 2012

93- Idem Wem. >/, .. 15 Januari 1895 — 2012 —

94- Idem Het recht tot heffing van koorn-, zaad-, erwten-, 7 October 1895 — — 37310

boonen-, vlas-aardappelen-en dergelijke tienden 20 Mei 1896 16555 — —

in de polders Langcbakkersoord, het oud-Gorzen-

blok, Jaagin, het Gorzenblok, Nieuw Smalland,

Oud Smalland, Madroell en Devfl'elsbroek. alles

onder gemeente Pernis.

(Thans toebehoorende aan de Naamlooze '

Vennootschap „Nederlandsche Tiendmaatschappij te 's-Gravenhage").

95. Idem Grondtienden of koorn- zaad- vlas- en andere

tienden, uitgaande uit den polder „de Kiesheid"

onder 's-Gravenambacht te Pernis 'Vso gedeelte. 3 September 1894 — — 1146

96- Idem * Wem. n/M „ 23 Januari 1895 — 1146

97- Idem Riem. 5/4l 3 juni 1892 — 485 —