is toegevoegd aan uw favorieten.

Verslag der commissie 'Tiendrecht'

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kapitaals waarde, welke , . f „ T,,, T, „ T, r„

bjj gedwongen afkoop in 1809 toepassing der wet van 1872, UrMEEKIN GE]S.

aan het tiendrecht zon ziju zou je wettelijk verschuldigde Krachtens art. 23 der wet van 13 Mei 1859, Stbl.

toe te kennen, berekend , , , , No. 36, wordt voor de regeling van het recht van successie

volgens het bepaalde in de afkoopsom in 1899 dus bedragen de waarde van tienden bepaald naar den maatstaf, volgens

eerste 3 leden van art. 3 der Wet meer ii minder welken bij gedwongen afkoop in het jaar van het

van 12 April 1872(Stbl. *.». 25) , , overlyden des erflaters, de wettelijk verschuldigde

naar de gemiddelde opbrengst dan de som, waarvoor de afkoopsom had moeten zijn berekend. Bij de aangifte

. ^er verpachtingen in de heffer het tiendrecht verkreeg, voor het recht van successie, moet dus ook die wettelijk

jaren 1884 tot en met 18 J8, n bepaalde waarde aan het nagelaten tiendrecht worden

' toegekend. Daarentegen zijn partijen, noch bij akte van

voor het , i,h km i mi I II BCheiding, noch bü akte van koop en verkoop of anderen

overgegane voor het ü soortgelijken titel, ter bepaling der waarde] van het

aandeel. geheel. ,> koop, scheiding. , koop. scheiding tiendrecht, aan dien wettelijken maatstaf gebonden.

II!| t—

' '/> — 2841 22726 J | ~ ~~ —

* '! — 1 — 1 — I 159

I

' '/« = 1523 12186 ) ~ ~

s ' — 18(1 — —

— a. 1626 — — — 1043

. b. 746 — — jj — 130 I

— 806 — — — 198 overgegaan in 1874 in de rechte lijn.

— 1314 - - _ 484 1

— 1520 — — — 335 /

— 46146 18146 — — — Verpacht in 1889 voor ƒ 2441, in 1890 voor ƒ 2328.

„ 1891 „ „ 2631, „ 1892 „ „ 2710. „ 1893 „ „ 2740, „ 1894 „ „ 1752. „ 1895 „ „ 1613, „ 1896 „ „ 1874. „ 1897 „ „ 1838. „ 1898 „ „ 2526.75

i

| — 6340 * — — Hierby verdient opmerking, dat de taxatie voor de successie

' ' — — 1060 vrijveel hooger was dan de toedeeling bij de scheiding.

( - 11844 ) = 2W4 = =

*

6780 — — — • 1220 Deze tiend werd met meer andere onroerende goederen

voor het recht van successie in één som geschat dd. 17 Maart 1892 op ƒ 107772.

1/, - 4661 / — I _ 739 —

I :

1/ 41950 1

*/, = 9322 | f, — — — —

'/» = 9322 ' \ _ 1249

l il ;