is toegevoegd aan uw favorieten.

Verslag der commissie 'Tiendrecht'

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

17

Kapitaalswaarde, welke , , II fiDui-Dirninr XT

bij gedwongen afkoop in 1889 B,J toepassing der wet van 1872, UfMüKKINöiN,

aan het tiendrecht zou zijn zou de wettelijk verschuldigde Krachtens art. 23 der wet van 13 Mei 1859, Stbl.

toe te kennen, berekend . Xo. 36, wordt voor de regeling van het recht van successie

volgens het bepaalde in de at koopsom in loyj uus bedragen de waarde van tienden bepaald naar den maatstaf, volgens

eerste 3 leden van art. 3 der Wet meer ii minder welken bij gedwongen afkoop in het jaar van het

van 12 April 1872 (Stbl. N". 25) 11 overlijden des erflaters, de wettelijk verschuldigde

naar de gemiddelde opbrengst dan <le som, waarvoor de afkoopsom had moeten zijn berekend. Bij de aangifte

. der verpachtingen in de heffer het tielldrecht verUr(>p„ voor het recht van successie, moet dus ook die wettelijk

jaren 1884 tot en met 1898, ,| bepaalde waarde aan het nagelaten tiendrecht worden

. I toegekend. Daarentegen zijn partijen, noch bij akte van

hot I scheiding, noch bij akte van koop en verkoop of anderen

overireir'ine voor soortgelijken titel, ter bepaling der waarde van liet

aandeel. geheel. koop schtómg. koop. scheiding. tiendrecht, aan dien wettelpen maatstaf gebonden.

i li 1 II |

ij ! H

I

— 44434 — — — 8311 { l/i = 6854 35124 ) = = =

I I li

I '/» - 3120 6240 ! = ~ - ÏÏ9

— 14466 — 1160 — — Zyn vererfd in de rechte lijn in 1875 en 1876.

I

j'

I I

I

| j (

| |

3157 — ü 957 — — —

'lil

I

|

I I. I ! - • -