is toegevoegd aan uw favorieten.

Verslag der commissie 'Tiendrecht'

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kapitaalswaarde, w^lkö , . f\ p p n r r v p r v

bij gedwongen afkoop in 1899 BU toepassing der wet van 1872, OriihKXiNGliS.

aan het tiendrecht zou zijn zou de wettelijk verschuldigde Krachtens art. 23 der wet van 13 Mei 1859, Stbl.

toe te kennen, berekend . No. 36, wordt voor de regeling van het recht van successie

voleens het bepaalde in de afkoopsom in 1899 dus bedragen de waarde van tienden bepaald naar den maatstaf, volgens

eerste 3 leden van art 3 der Wet meer ,, minder welken bij gedwongen afkoop in het jaar van het

van 12 April 1872 (Stbl. N°. 25) , , overlijden des erflaters, de wettelijk verschuldigde

naar de gemiddelde opbrengst "an °e soui, waarvoor de afkoopsom had moeten zijn berekend. Bij de aangifte

der verpachtingen in de heffer het tiendrecht verkrppa voor net recht van successie, moet dus ook die wettelijk

jaren 1884 tot en met 1898, el 1 ve kretg' bepaalde waarde aan het nagelaten tiendrecht worden

I toegekend. Daarentegen zijn partijen, noch bij akte van

vnnr W ' I v., . „ Ij I sctieidinjr, noch bij akte van koop en verkoop of anderen

overireeane voor 'ie*; soortgelijken titel, ter bepaling der waarde van het

aandeel. geheel. koop. Ichelding. koop. scheiding. tiendrecht, aan dien wettelijken maatstaf gebonden.

I I ii !

2630 — — — — 120 1

17316 - — 5004 — —

I

— 48 38 — — —

• I

4506 706 — — —

_ _ _ '

2494 — — — — 526

i

' (■ ~ " II ~ ~

, 2428 — ' — — 553 —

' / — — _ 672 ;

— 120 20 — — —

10840 — — 1388 — — 1

Deze tienden zijn vererfd in 1872.

1

2121 — — 321 — — I

2340 — | — 340 — — '

1060 — — 237 — —