is toegevoegd aan uw favorieten.

Verslag der commissie 'Tiendrecht'

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bijgedwongen^fkóopinl800 «Ü toepassing der wet van 1872, ! OPMERKINGEN.

aan het tiendrecht zou zijn zo„ de wettelijk verschuldigde Krachtens art. 23 der wet van 13 Mei 1859, Stbl.

toe te kennen, berekend . No. 36, wordt voor de regeling van liet recht van successie

volgens het bepaalde in de afkoopsom in 1899 dus bedragen de waarde van tienden bepaald naar den maatf-taf, volgens

eerste 3 leden van art. 3 der Wet meer ,, minder welken bij gedwongen afkoop in het jaar van het

van 12 April 1872 (Stbl. N°. 25) overlijden des erflaters, de wettelijk verschuldigde

naar de gemiddelde opbrengst dan de som, waarvoor de afkoopsom had moeten zijn berekend. Bij de aangifte

der verpachtingen in de heffer het tiendrecht verkreeg, ,voor »et re('ht van successie, moet dus ook die wettelijk

jaren 1884 tot en met 1898, .. | bepaalde waarde aan het nagelaten tiendrecht worden

j toegekend. Daarentegen zijn partijen, noch bij akte van

vnnr hpt I 1 I I scheiding, noch bij akte van koop en verkoop of anderen

overoemme voor I ^ soortgelijken titel, ter bepaling der waarde van het

aandeel. 8eheel- | koop. ^ «leiding. j koop, j scheiding. ; tiendrecht, aan dien wettelijken maatstaf gebonden.

! '/« = 9169 27508 ! ~ ~ ~ ~

i I - 193 - —

' I

I | !

'/« In '/is — 573 27510 97 — _ _

!

11-10 4500 — — KjO

V» - 745 ij | _ _ _ 35

»/. = 745 t 3720 i -

I

I '!

| — 50480 — — — 25050 Verpacht in 1892 voor / 3210, in 1893 voor/ 2751.

„ 1894 „ „ 2206, „ 1895 „ „ 1030. „ 1896 „ „ 2042, „ 1897 „ „ 1983. „ 1898 „ „ 2534.

! lil