is toegevoegd aan uw favorieten.

Verslag der commissie 'Tiendrecht'

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kapitaalswaarde, welke A ' npjruprnrri'K

bij gedwongen afkoop in 1889 B|J toepassing der wet van 1872, ui M h K K1 N (j K N.

i aan het tiendrecht zou zijn , zou de wettelijk verschuldigde Krachtens art. 23 der wet van 13 Mei 1859, Stbl.

toe te kennen, berekend . No. 36, wordt voor de regeling van het recht van successie

volgens het bepaalde in de afkoopsom in 1899 dus bedragen de waarde van tienden bepaald naar den maatstaf, volgens

eerste 3 leden van art. 3 der Wet meer ,, minder welken bij gedwongen afkoop in het jaar van het

van 12 April 1872 (Stbl. N°. 25) 1 overlijden des erflaters, de wettelijk verschuldigde

naar de gemiddelde opbrengst dan de som, waarvoor de afkoopsom bad moeten ziin berekend. By de aangifte

. verpachtingen in de hefler het tiendrecht verkreeg, ,v00r recht van successie, moet dus ook die wettelijk

jaren 1884 tot en met 1898, i bepaalde waarde aan het nagelaten tiendrecht worden

j! ! j toegekend. Daarentegen zijn partijen, noch bij akte van

voor het P u-. I v<. scheiding, noch bij akte van koop en verkoop of anderen

overneirane voor 'iet soortgelijken titel, ter bepaling der waarde van het

aandeel. geheel. koop. sch#lding. koop. scieiding. tiendrecht, aan dien wettelijken maatstaf gebonden.

-t 1 i j 1 f—

| I

— — 1078 — — De successieaangifte dateert van vóór 1878.

|

7767 — — — _ _

— — — 061 ,| — ; —

j i| ||

j 1906 9830 — - — 534

!9/mo == 0268 57860 2668 — — —

22000 — 7060 — — — Verpacht in 1884 voor ƒ1145, in 1885 voor ƒ1218,

„ 1880 „ „1367, „ 1887 „ „1430, „ 1888 „ „1406, „ 1889 „ „1108, „ 1890 „ „ 825, „ 1891 „ „ 908, „ 1892 „ „1246, „ 1893 „ „1273, „ 1894 „ „ 930, „ 1895 „ „ 688, „ 1896 „ „ 812, „ 1897 „ „ 754. „ 1898 „ „1301.

i i — — — — Verpacht in 1887 voor ƒ2719, in 1888 voor /1670, in

' V 1889 voor ƒ2007.

, - 43140

1 ' - 5160

i j r

V« = 4280 8500

I

— — — 620 Verpacht in 1887 voor ƒ494, 1888 voor ƒ307, in 1889

voor ƒ384.

I _ r-oinr, _ inQ/1,, Brachten op bvj verpachting in 1892 ƒ3163, in 1893

I 10900 ~ — ƒ2797, in 1891 ƒ2516, in 1895 ƒ2277, in 1896 /2037,

in 1897 ƒ2183 en in 1898 ƒ2539.

— i 15886 — — — 2114 Deze tienden werden den 28en Juni 1878 voor ƒ33355

> geveild door den Staat.

Deze tiend werd met andere onroerende goederen voor het recht van successie in één som geschat.