is toegevoegd aan uw favorieten.

Verslag der commissie 'Tiendrecht'

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nummer van den tiend in

voorgaanden staat aangegeven.

Jaar waarin het tiendrecht is overgegaan.

Kapitaals waarde Kapitaals waarde'

aangenomen by

bij gedwongen Voordeel. Nadeel. OPMERKINGEN,

akte van afkoop

scheiding. in 1 899.

'

1 1884 I fI

nihil — — j __

| 1885

15 — 20.287 10.362 j| — 9.935 1886

1" ! — 14-100 12.233 jj — | 1.8(57 : 1887

1 — 3.400 2.800 - 1 600 1888

N'> - 2.100 1.479 - I 621

I Samen 2.100 j 1.470 1 — 021 ! 18»»

•1-000 2.250 — ; 750 Alle overgangen zijn hier in het nadeel.

54 1 " | 24.109 19.914 | — I 4.195 j'

55 — 89.188 67.348 |l — 21.840 65 j — 4.820 3.708 - J 1.112

11'' 6.500 5.854 — 646

118 — | 2.750 2.630 — 120 135 j — 780 745 — 35 143 j — 48.300 43.140 — 5.160 145 — 4.900 4.280 _ 620 147 j — 18.000 15.886 _ 2.114

Samen 202.347 165.755 Z 36 592 j 1890

57 J — 12.956 8.980 |l — J 3.976

58 — 40.899 30.837 — ' 10.062 00 — 1.100 2.225 1.125 —

'2 - 22.100 17.306 — 4 794

75 — 33.000 27.360 — j 5.640

08 — 3.OW» 2.841 — i 159

112 52.745 44.434 — 1 8.311

119 — | 12.312 17.316 5.004 i -

Samen ! 178.112 151.299 6 129 32.942 1891

2» — 11.265 12.024 759 —

<54 — 12.000 16.426 4.426 1

80 j — j 837 001 — 236

82 ! — 19.038 14.150 — I 4.888

83 — 3.018 1.768 — I 1.250

100 — 2.669 1.626 — 1.043

101 j — 876 746 — ; 130

102 — 1.004 806 — 198

103 ; - 1.798 1.314 — 484 •

104 — 1 855 1.520 — 335

106 — 8.000 6.340 — j 1.660

107 — 9.000 11.844 2.844 j —

130 — 2.500 1.966 — j 534

• Samen 73.860 71.131 j 8.029 10-758