is toegevoegd aan uw favorieten.

Verslag der commissie 'Tiendrecht'

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nummer van den tiend in

voorgaanden staat aangegeven.

Jaar waarin het tiendrecht is overgegaan.

I

Kapitaals waarde Kapitaals waarde aangenomen bij

bij gedwongen Voordeel. Nadeel. Ol'MEliKINGEN.

akte van afkoop

aankoop. in 1899.

li I I

I I 1

1892

28 — 29.700 32.440 2.74(1 —

77 — 449 318 — 101

140 — 3.600 0 268 2.663 —

Samen 33.749 39.056 i 5.406 101

1893

3 — 775 1.598 823 —

12 — 300 412 112 —

32 — 1.710 2.632 922 —

34 i — 2.220 2.673 453 —

120 — 10 48 38 —

126 — 100 120 20 —

Samen 5.115 7.483 2.368 —

1894

36 — 3.300 4.232 932 | —

121 | — 3.800 4.506 706 —

Samen 7.100 8.738 1.638 I —

1895

9 — 1.446 2102 656 —

ij I 1 j

Samen 1.446 2.102 656 j —

1896

27 — 6.500 7.252 752 —

49 — 500 2.142 1.642 i —

62 — *J.OOO 9.520 520 —

94 — 16.555 52.348 15.793 —

124 — 2.981 2.428 — 553

Samen 35.536 53.690 18.707 4 553