is toegevoegd aan uw favorieten.

Verslag der commissie 'Tiendrecht'

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Slotsommen voor de tiendrechten, welke bij aankoop of anderen soortgelijken titel verkregen werden.

Aan 1 in 1884 voor ƒ 1.200 nangekocht(e) tiendrechten), zoude(n) bij gedwongen afkoop dus 1 opleveren een voordeel van ƒ ->7<>

„ de 2 „ 1888 „ te zamen „ 6.949 „ „ „ „ „ „ „ 2 „ „ „ te /.amen 2.446

" " 2 " 1889 " " " » " •• .. .» .. „1 „ „ „ 957

" " 6 " 1890 " " » » '9-860 » » » " .. „ 5 „ „ .. „ te zamen „ ,>.863

„ „ 5 „ 1891 „ „ „ „ .VJ.888 „ „ „ „1 „ „ „ 4.S55

„ „ .1 „ 1892 „ „ „ „ 33.749 „ „ „ „ „ „ 2 „ te zamen „ 5.408

" " 6 " 1893 " " " " 5116 » » " » » - . « „ „ „ „ „ 2.368

" " J " «J » » » • 7"10° - - - n » „ „ 2 ., „ „ „ ,.638

" " 1 " 1890 1,446 » „ „ „ „1 .. „ „ „656

» " 5 » 1896 » tezamen,, 35.536 „ „ „ „ „ „ „ 4 „ tezamen 18.707

" " l " !!!' " " " " " " " » » " » 3 - » • .. 4.683

" " 6 '' 1898 " " " " 57'853 » » » » - „ „ „ n 29.28»

Van de 42 in 1884/98 voor te zamen ƒ 240.972 aangekochte tiendrechten, zoude'vn) bij gedwongen afkoop dus 33 opleveren een voordeel van te zan.en ƒ 77.142

Aan 1 in 1884 voor ƒ 1.200 nangekocht(e) tiendrechten), zoude(n) bij gedwongen afkoop dus geen opleveren een nadeel

„ de 2 „ 1888 „ te zamen „ 6.949 „

" " »» »» »» »» »» » J» »» tt

™ " 2 " 1889 " " " " 4-300 » » .. >. ,, „ „1 „ „ „ van / 621

- " 6 » 1890 ™ » '• " 19-860 » » - „ „ „1 „ „ „294

" " 5 " 1891 " " " " °9"888 » » 4 „ „ „ „ tezamen 4.732

" " 3 " 1892 " » " » :ö-74!) » » .. .» » „ „1 „ „ „ „ 101

" " 6 " 189:5 " '• » » 5,116 » •> .. <• .. „ „ geen „ „ „ _

'• - 2 - 1894 » " » » 7.100 „ „ „ „ „ „

„ „ 1 „ 189» „ „ „ „ 1 446 „ „ „ „ „ „ „ „ „ i( „ _

» » 5 » 1896 " 35-536 » » „ „1 „ „ 553

" " 3 » 1897 » te '-®1111611 » 7-876 i> » .. „ „ „ geen „ „ „ _

" " " " 1898 " " » " 57853 _» ■■ „ 1 „ „ „ „ 405

Van de 42 in 1884/98 voor te zamen ƒ 240.972 aangekochte tiendrechten, zoude(n) bij gedwongen afkoop dus 9 opleveren een nadeel van te zamen 777. f 6 706