is toegevoegd aan uw favorieten.

Verslag der commissie 'Tiendrecht'

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

haar in werking treden nog aanhangig is eene rechtsvordering, welke binnen één jaar en 90 dagen na het in art. 84 bedoelde tijdstip wordt toegewezen.

Art. 82. Alle stukken, exploiten, akten en rechterlijke uitspraken, bij de uitvoering dezer wet te pas komende of daaruit voortvloeiende, zijn vrij van zegel en worden, voor zooverre zy aan registratie zijn onderworpen, gratis geregistreerd.

Abt. 83. Deze wet kan worden aangehaald onder den titel van „Tiendwet".

Art. 84. Deze wet treedt in werking op

Behoudens het bepaalde in art. 81, vervallen op dat tijdstip alle hier te lande tot dusver geldende wetten en verordeningen de tiendplichtigheid betreffende.