is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven, berustende onder het bestuur der Godshuizen te Middelburg

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

87. 1563 Mei 28 — 1564 Mei 9.

88. 1564 Mei 9 — 1565 Juni 7.

N.B. Van achteren eene onafgesloten rekening betreffende de helft van de ontvangsten en uitgaven van de Kleine Armschool „volgende de particuliere rekeninghe by meester Baernaert in de aermenschoele dezer stede gedaen den laesten Meye anno XV® vijfentzestich".

89. 1565 Juni 7 — 1566 Juni 1.

N.B. Van achteren eene onafgesloten rekening betreffende de helft van de ontvangsten en uitgaven van de Kleine Armschool „volgende de perticuliere rekeninghe by mr. Bernaert in de armescole deser stede gedaen den XXIIII«s» in Meye XVC zesentzestich".

90. 1566 Juni 1 — 1567 Mei 16.

91. 1567 Mei 16 — 1568 Mei 31.

N.B. Van achteren: „Anderen ontfanck van lantpachteu ende renten ende chysen, aencommende Onzer Vrouwe in tnedergasthuys, verschenen Meye zevenentzestich". Op den kant is bijgeschreven : „Overgebracht bij Anthonis Mathussen in handen ende tott profyte van de gasthuysmeesters deser stede, present de gecommitteerde in de rekenynghe van Anthonis de a° LXVIII geroert ende de gasthuysmeesters voornoemt aldaer, de laesten Meye 69". En lager : Up (sic) dese rekenynghe ende de staet van dese goeden te bryngen in tgereede ende te liquideereu Jan Pietekssen Beaumont, Court Jacopssen ende Anthonis Mathijssen". — Ook eenige uitgaven van onderhoud van „Onzer Vrouwe kercke in tnedergasthuys" komen in deze onafgesloten rekening voor.

92. 1568 Mei 31 — 1569 Mei 24.

93. 1569 Mei 24 — 1570 Mei 11.

94. 1570 Mei 11 — 1571 Mei 28.

95. 1571 Mei 28 - 1572 Mei 12.

96. 1572 Mei 12 — 1573 Juli 15.

N.B. Op blad XVIII verso is een lijst gehecht van het getal verpleegden in elke kamer (beleg van Middelburg).

97. 1573 Juli 15 — 1574 (September).

98. 1574 October .. — 1576 Juni 14.

99. 1576 Juni 14 — 1577 December 31.

100. 1578.

101. 1579.

102. 1580.

103. 1581.

104. 1582.