is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven, berustende onder het bestuur der Godshuizen te Middelburg

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

391. Bijlagen tot de rekening van 1803 (nr. 332).

1 lias rekeningen en 1 lias gekwiteerde ordonnantiën van betaling.

392. Bijlagen tot de rekening van 1804 (nr. 333).

1 lias rekeningen en 1 lias gekwiteerde ordonnantiëu van betaling.

393. Bijlagen tot de rekening van 1805 (nr. 334).

1 lias rekeningen en 1 lias gekwiteerde ordonnantiën van betaling.

394. Bijlagen tot de rekening van 1806 (nr. 335).

1 lias rekeningen en 1 lias gekwiteerde ordonnantiën ran betaling.

395. Bijlagen tot de rekening van 1807 (nr. 336).

1 lias rekeningen en 1 lias gekwiteerde ordonnantiën van betaling.

396. Bijlagen tot de rekening van 1808 (nr. 337).

1 lias rekeningen en 1 lias gekwiteerde ordonnantiën van betaling.

397. Bijlagen tot de rekening van 1809 (nr. 338).

] lias rekeningen en 1 lias gekwiteerde ordonnantiën van betaling.

398. Bijlagen tot de rekening van 1810 (nr. 339).

1 lias rekeningen en 1 lias gekwiteerde ordonnantiën van betaling.

399. Bijlagen tot de rekening van 1811 (nr. 340).

1 lias gekwiteerde ordonnantiën van betaling.

400. Bijlage tot de ontbrekende rekening van 1530/1.

1 stuk in 1 omslag.

401. Bijlage tot de ontbrekende rekening van 1538/9.

1 charter (zie Reg. nr. 497).

C. VERDERE STUKKEN VAN GELDELIJKEN AARD.

402 en 403. Rekeningen van gasthuismeesters aan de Staten van Zeeland wegens verpleging van soldaten. 1596—1604 en 1692— 1714.

2 pakken.

402. 1596—1604.

N.B. Deze rekeningen, die slechts kopieën zijn, bevatten niet alleen kosten van verpleging, maar ook voor verstrekte kleeding en reisgeld en wegens andere gemaakte onkosten. Hierbij verzamelingen op de rekeningen en enkele andere bijlagen.

403. 1692—1714.

N.B. Exemplaar bestemd voor de rendanten, geverifieerd door de rekenkamer. — Van 1712 is gecne rekening aanwezig, daarentegen over 1704 behalve de rekening van Zeeuwsche militairen ook