is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven, berustende onder het bestuur der Godshuizen te Middelburg

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

425. 1772—1806.

N.B. Voorin ligt eene lijst van landen, die in 1805 uit de pacht vallen. Op de voorste bladzijde de namen van het bestuur. — De bladen zijn genummerd 1 tot 234. — Op den rug staat: „Legr boek 1772 tot 1806".

426. 1807—1903.

N.B. De aanteekeningen van 1812 en volgende jaren behooren tot het nieuw-archief. — Vóórin ligt een losse index, aangevangen met eene rangschikking naar de voornamen, vervolgd naar de achternamen en later niet meer bijgehouden.

427. Klad-register, houdende aanteekening van de verpachting en verhuring van landen en huizen en van de belegging van gelden in effecten, alsmede van de daarvan ontvangen pacht- en huursommen en renten en van andere inkomsten van het gasthuis. 1714—1720.

1 deel.

N.B. Vóórin een alphabetische index van de pachters en huurders gerangschikt naar de voornamen. — De bladen zijn genummerd

1 tot 157. Op een etiquet op den rug staat: „Oudarchief

n«. 5".

428—447. Testamenten en schenkingsbrieven ten gunste van het gasthuis. 1413—1606.

19 charters en 2 stukken.

N.B. Zie ook nrs. 36, 37, 38, 40, 41, 42, 464, 477, 706 en 710.

428. Schenkingsbrief van Jan Jans zoon. 1413.

1 charter (zie Reg. nr. 67).

N.B. Zie nrs. 564 en 579.

429. Schenkingsbrief van Maye Pietek Goms weduwe, houdende o. a. ook last van eene eeuwige jaargetijde in de gasthuiskerk voor haar en wijlen haar echtgenoot. 1442.

1 charter (zie Reg. nr. 168).

N.B. De schenkster was provenierster in het gasthuis. Zie nr. 571.

430. Schenkingsbrief van Jan Domaes' zoon. 1459.

1 charter (zie Reg. nr. 231).

431. Schenkingsbrief van Jan Joos' zoon. 1460.

1 charter (zie Reg. nr. 236).

N.B. Zie nrs. 456, 465, 476, 481, 484, 485, 582, 635, 675 en 677.

432. Schenkingsbrief van Maertijn Jans zoon. 1465.

1 charter (zie Reg. nr. 256).

433. Testament van Bette Johannes' zoon. 1471.

1 charter (zie Reg. nr. 289).

N.B. Testateur geeft aan zijne echtgenoot Aleyde en gasthuismeesters de beschikking over zijne na te laten goederen.