is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven, berustende onder het bestuur der Godshuizen te Middelburg

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

483. Schepenbrief betreffende de verpachting van 1 gemet 204 roeden gorslands door Jan Clays aan Pieter Michiels zoon. 1428.

1 charter (zie Reg. nr. 111).

484. Drie transportbrieven van 1 gemet 150 roeden, 2 gemeten 188 roeden en 75 roeden lands, toekomende aan Jan Joos' zoon 1446 en 1450.

3 charters (zie Reg. nrs. 182, 199 cn 202).

N.B. Deze Jan Joos' zoon schonk al zijne na te laten goederen aan het gasthuis (zie nr. 431).

485. Transportbrief van 1 gemet 17 roeden lands in drie stukken toekomende aan Jan Joes' zoon. 1450.

1 charter (zie Reg. nr. 200).

N.B. Deze Jan Joes' zoon schonk al zijne na te laten goederen aan het gasthuis (zie nr. 431). - Van deze perceelen ligt er een Tan 153 roeden en vermoedelijk ook een van 18 roeden in Mariekerke. — Gemerkt: nN°. 17".

486. Eigendomsbewijs van 1 gemet 87 roeden haymanlands, afkomstig van Clays Diericx zoon die naeyere. 1455.

1 charter (zie Reg. nr. 214).

487. Eigendomsbewijs van 2 gemeten 75 roeden haymanlands, afkomstig van Adryaen van Nyevverve. 1455.

1 charter (zie Reg. nr. 215).

488. Eigendomsbewijs van 262* roeden haymanlands, afkomstig van Danckaert Jans zoon. 1470. Met ouderen transportbrief. 1469.

2 charters (zie Reg. nrs. 276 en 281).

489. Eigendomsbewijs van 175 roeden lands, afkomstig van Claeis Diericx zoon Sparreman. 1478.

1 charter (zie Reg. nr. 303).

490. Eigendomsbewijs van 100 roeden lands, afkomstig van Clays Gillis' zoon. 1501.

1 charter (zie Reg. nr. 382).

N.B. Gemerkt: „Gelicht uit het doosken A".

491. Eigendomsbewijs van 286 roeden lands in Bouwen Jans blok afkomstig van Cornelis Felle. 1673. Met ouderen transportbrief! 1662.

2 charters.

N.B. Gemerkt: „Casse n°. 4 no. 19", vermeld in nr. 408; _N« 15"

(doorgehaald), vermeld in nr. 415 (fol. LXXXVIII): „No 5" vermeld in nr. 449.

§8. In Poppend a m m e.

N.B. Zie ook nr. 559.