is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven, berustende onder het bestuur der Godshuizen te Middelburg

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

75 roeden lands in twee stukken, toekomende aan Olaebdt Symoens zoou, priester, en Harman Harmans zoon. 1460.

1 charter (zie Reg. nr. 234).

N.B. De perceeleu laad liggen ook gedeeltelijk in Arnemuiden.

527. Lransportbrief van 1 gemet 260 roeden lands in twee stukken, toekomende aan Jan Clais zoon Dint. 1601.

1 charter (zie Reg. nr. 383).

N.B. Gemerkt : „No. III", vermeld in nr. 414 (fol. XXII) als betrekking hebbende op het daar beschreven perceel land.

§ 28. In Noordmonster.

N.B. Zie ook nr. 510.

528. 1 ransportbrief van 1 gemet 150 roeden lands, toekomende aan Wijfgoet Clays Jacops zoons dochter. 1892.

1 charter (zie Reg. nr. 29).

529. Kavelceel, waarbij aan Pieter Michiels zoon 7 gemeten 65 roeden lands in vier stukken en eene kamer in Sinte Svmon worden toebedeeld. 1406.

1 charter (zie Reg. nr. 53).

N.B. Van deze perceelen land liggen er twee: 3 gemeten 65 roeden en 150 roeden in Brigdamme , en één van 1 gemet in Schellach,

530. Eigendomsbewijs van 2 gemeten 75 roeden lands, afkomstig van Jacop Mychiels zoon. 1413.

1 charter (zie Reg. nr. 65).

N.B. Gemerkt: „No. V", vermeld in nr. 414 (fol. XXVI) als betrekking hebbende op de onder Noordmonster beschreven perceelen land.

531. Eigendomsbewijs van 1 gemet 100 roeden lands, afkomstig van Nelle Heijn Boudin Doedins zoons weduwe, Jane en Maye Heyn Boudin Doedins zoons kinderen en Doedin Boudins zoon. 1436.

1 charter (zie Reg. nr. 130).

N.B Gemerkt: „Genomen nit het dooskeo B", en No. 18".

532. Kigendomsbewijs van 1 gemet lands, afkomstig van Musschet Hadden zoon. 1443.

1 charter (zie Reg. nr. 172).

N.B. Gemerkt: „No. VII", vermeld in nr. 414 (fol. XXVI verso) als betrekking hebbende op de onder Noordmonster beschreven perceelen land.

533. Eigendomsbewijs van 1 gemet 285 roeden lands, afkomstig van Bertout Clays' zoon. 1458.

1 charter (zie Reg. nr. 206).

N.B. Gemerkt: „No. VIII", vermeld in nr. 414 (fol. XXVI verso) als betrekking hebbende op de onder Noordmonster beschreven perceelen land.