is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven, berustende onder het bestuur der Godshuizen te Middelburg

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

534. Eigendomsbewijs van 225 roeden lands, beooster stede, genaamd Schaexhoec, recht beooster galghe, afkomstig van Olairt Jan Olaihts zoon van Crommenhoke en zijne echtgenoot jonkvrouw Jane Jacop Henricx zoons dochter van Grijpskerke. 1459.

1 charter (zie Reg. nr. 230).

N.B. De parochie of het ambacht, waarin dit perceel gelegen is, wordt in den schenkingsbrief niet genoemd, het is niet onmogelijk dat het geheel of gedeeltelijk in den Hayman lag.

535. Stukken betreffende den eigendom van een huis en hofstede in de Blanckaert straat aan de zuidzijde, een huis buiten de Noordpoort, 131 roeden haymanlands met de helft van een huis en oliemolen, die er op staan, en 10 gemeten 13 roeden lands in twaalf stukken, afkomstig van Jacop Jans zoon. 1462—1481.

5 charters (zie Reg. nrs. 244, 245, 263, 277 en 329).

N.B. Een der transportbrieven is gemerkt: „No. IIII", vermeld in nr. 414 (fol. XXVI) als betrekking hebbende op de onder Noordinonster beschreven perceelen land. — Van de 10 gemeten 13 roeden lands liggen 200 roeden en 1 gemet 100 roeden in Westmonster, 2 gemeten en 1 gemet in West-Souburg, 1 gemet 154 roeden, 84 roeden, 150 roeden en 1 geniet in Koudekerke, en 150 roeden, 150 roeden, 75 roeden en 150 roeden in Oud-Vlissingen.

536. Eigendomsbewijs van 1 gemet 32 roeden haymanlands, afkomstig van Hüghe Jans zoon. 1470.

1 charter (zie Reg. nr. 280).

N.B. Gemerkt: „No. VI", vermeld in nr. 414 (fol. XXVI) als betrekking hebbende op de onder Noordmonster bsschreven perceelen land.

537. Pachtbrief betreffende 75 roeden lands door Cornelis Maerts zoon die tymmerman van het gasthuis. 1472.

1 charter (zie Reg. nr. 291).

538. Eigendomsbewijs van 7 gemeten 259 roeden lands, afkomstig van Jhan van der Hooghe in ruil voor 7 gemeten 180 roeden van het gasthuis. Met aangehecht rekest en kantbeschikking van burgemeesters, schepenen en raad, houdende autorisatie tot dezen ruil. 1596.

1 charter en 1 stuk.

N.B. Gemerkt: „N°. (sic) A", vermeld in nr. 414 (fol. XXVI verso) als betrekking hebbende op de onder Noordmonster beschreveu perceelen land.

539. Eigendomsbewijs van vrije vroonen met daarop staande huizen, schuren enz. buiten de Noordpoort in Anduies Legikrss blok, afkomstig van Marinus Pieters zoon. 1603.

1 charter.

N.B. Gemerkt: „N°. 9", vermeld in nr. 415 (fol. LXXXVI verso) als betrekkiug hebbende op een daar beschreven huis.

540. Eigendomsbewijs van 2 gemeten 28 roeden vroonland, afkomstig van Jacob Schotte. 1621.