is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven, berustende onder het bestuur der Godshuizen te Middelburg

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en 247i roeden lands te Kortgene, toekomende aan Jacop Willems zoon. 1434.

1 charter (zie Keg. nr. 124).

584. Transportbrief van 20 gemeten lands in vijf stukken (18 gemeten te Welle, 2 gemeten te Nieuw-Kats, 2 gemeten op den Moer, 2 gemeten te Vrouw Pauline meet en 1 gemet op Zuid-Elzingen), toekomende aan Janne J ans dochter voor haar moederlijk erfdeel. 1461.

1 charter (zie Reg. nr. 239).

585. Transportbrief van 7 gemeten 282 roeden lands in drie stukken en een daarop staand huisje te Welle, toekomende aan jongen Pietee Jans zoon van Scellacht en Jan Willems zoon en afkomstig van jonkvrouw Marik Jan Willems zoons dochter van der Lisse. 1461.

1 charter (zie Reg. nr. 241).

N.B. Deze brief is waarschijnlijk ingetrokken, daar jonkvrouw Ma&ie

dezelfde partij lands in 1462 aan het gasthuis schenkt (zie nr. 586).

586. Eigendomsbewijs van 7 gemeten 282 roeden lands in drie stukken te Welle, afkomstig van jonkvrouw Marie Jan Willems zoons dochter van der Lisse. 1462. Met een brief, waarbij verschillende personen in de schenking consenteeren. 1475.

2 charters (zie Reg. nra. 246 en 312).

587. Eigendomsbewijs van 20 gemeten 74 roeden lands in tien stukken (1 gemet 185 roeden te Welle, 1 gemet 9 roeden en 2 gemeten te Kampen, 3 gemeten 184 roeden, 1 gemet 165 roeden, 2 gemeten 280 roeden, 2 gemeten 249 roeden, 1 gemet 24 roeden, 2 gemeten 100 roeden en 1 gemet 77 roeden te Wissenkerke), afkomstig van Bruyn Jans zoon van Woeringen en zijne echtgenoot Merrekijn Hügen dochter. 1462.

1 charter (zie Reg. nr. 247).

N.B. Gemerkt: „Genomen uit het doosken B".

588. Eigendomsbewijs van 6 gemeten 241 roeden lands in drie stukken te Kampen, afkomstig van Jan Cornelis' zoon, priester. 1504.

1 charter (zie Reg. nr. 401).

589. Transportbrief van 17 gemeten 128 roeden lands in negen stukken te Wissenkerke, toekomende Pieter Lalkeys' zoon en afkomstig van het gasthuis. 1528.

1 charter (zie Reg. nr. 481).

§ 35. In Zuid-Beveland.

590. Pachtbrief betreffende 8 gemeten 289 roeden lands te Ellewoutsdijk door Phillip Christoffels zoon van het gasthuis. 1459.

1 charter (zie Reg. nr. 238).