is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven, berustende onder het bestuur der Godshuizen te Middelburg

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

011. Stukken betreffende den eigendom van het huis en hofstede Den Hart in de Korte Delft, afkomstig van Jacop Zoeteman Gii.lis' zoon en Lijsbeth Cornelis Jans zoon Blomaerts weduwe. 1482—1508.

5 charters (zie Heg nrs. 331, 332, 373, 374 en 395).

N.B. Deze Jacop Zoeteman Gillis' zoou werd provenier in het gasthuis tegen schenking van J van bedoeld huis (zie ur. 43).

612. Transportbrief van het huis en hofstede Sint Anna in de Korte Delft, toekomende aan Cobnelis van Lare, schoenmaker. 1564.

1 charter (zie Reg. nr. 584).

613. Schepenbrief, waarbij Maertijn Pieters zoon Vos en zijne echtgenoot Jacopmyne Apkiaens dochter elkander twee huizen en hofsteden in de Lange Delft tegenover het gasthuis schenken. 1495.

1 charter (zie Reg. nr. 365).

614. Schepenbrief, waarbij Anthonis Jans zoon Montfraut en zijne echtgenoot Diericke Jans dochter elkander o. a. 4 van het huis Dat Lammekijn (in de Lange Delft) schenken. 15Ö9.

] charter (zie Reg. nr. 416).

N.B. Zie ook nrs. 662 en 707.

615 T ransportbrief van | van een huis en hofstede met daarachter staand pakhuis in de Lange Delft, toekomende aan Jacop Dirrix zoon. 1522.

1 charter (zie Reg. nr. 454).

N.B. Gemerkt: „N°. 18".

616. Transportbrief van het huis en vrije hofstede tHaechkin in de Lange Delft, toekomende aan Pieter Jans zoou de cousmaker. 1528.

1 charter (zie Reg. nr. 480).

N.B. Deze Pietek Jans zoon vermaakte zijne goederen aan Philips en Agneete Goi:tiers en bij hun kinderloos overlijden aan het gasthuis, de lasarie en de gemeene armen te Middelburg (zie nr. 442).

617. Akte van verkoop van de pakhuizen en erven gelegen aan de westzijde van het huis Oosteynde, door de stad Middelburg aan het gasthuis. 1547.

1 charter (zie Reg. nr. 528).

N.B. Dit charter is onder de Lange Delft beschreven, omdat de pakhuizen achter het gasthuis stonden; het huis Oosteynde stond in de Nieuwstraat.

618. Transportbrief van een huis en hofstede in de Lange Delft met achterkeuken, hoven en pakhuizen en met eene in de Segeerstraat uitkomeude gang, toekomende aan Symon Jans zoon de Roomkn. 1500.

1 charter (zie Heg. nr. 564).

N.B. Gemerkt: „N°. 12".

619. Kopie conditiën van verkoop van het huis Het Ossehoofd in de Lange Delft tusschen het gasthuis en De Maagd van (jent. 1576.

1 stuk in 1 omslag.

N.B. Dit huis werd door gasthuisineeaters aangekocht.