is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven, berustende onder het bestuur der Godshuizen te Middelburg

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

n.b. Gemerkt: „n°. X", vermeld in ar. 414 (fol. XXVII). Op de

rugzijde is aangcteekend, dat dit huis weder verkocht is.

648. Transportbrief van een huis op den Xoordsteeuput in Rosendale, toekomende aan Pieter Pieters zoon. 1423.

1 charter (zie Keg. nr. 94).

649. Transportbrief van een huis en hofstede op den Noordsteenput, toekomende aan Lijsbet Hijge Jacops zoon die smits weduwe. 1472.

1 charter (zie Reg. nr. 297).

650. Twee transportbrieven van T'6 en ij van een huis en hofstede in de Aoordstraat, toekomende aan Bartelmkeus Willems zoon, lolo en 1378.

2 charters (zie Reg. Dra. 9 en 13).

651. Transportbrief van T'n van een huis en hofstede in de Lange Noordstraat, toekomende aan Berbkle Oort Willems zoons dochter. 1473.

1 charter (zie Reg. nr. 301).

652. Stukken betreffende den eigendom van een huis en hofstede in de Lange Noordstraat, afkomstig van Tanne Heynricx dochter en Anthonis Baveston. 1493—1507.

4 charters (zie Reg. nrs. 356, 364, 384 en 415).

653. Vidimus van een schepenbrief, waarbij Jan Jans zoon die bontwerkere en zijne echtgenoot Mergriete Jans dochter elkander het luis en hofstede Zuuthamton in de Lange Noordstraat schenken en de helft van dit huis aan Heynrick Jans zoon en de wederhelft aan het gasthuis, den Heiligen Geest en de arine huiszitters van Westmonster vermaken, op wie ook bij kinderloos overlijden van Heynrick de eerste helft moet versterven. 1500. Met transportbrief van de aanspraken van Heynrick aan het gasthuis. 1502.

2 charters szie Reg. nra. 358, 378 eu 385).

654. Transportbrief van een huis en hofstede in den Penninghoek toekomende aan Clayse die blaeuwere. 1359.

1 charter (zie Reg. ur. 2).

655. Transportbrief van eene hofstede in den Penninghoek, toekomende aan de arme huiszitters in Westmonster. 1441. Met ouderen transportbrief. 1396.

2 charters (zie Reg. nrs. 37 en 165).

N.B. Zie de Algemecne inleiding.

656. Transportbrief van een huis in de St. Pieterstraat, toekomende aan Lnghebrecht Clays' zoon. 1419.

1 charter (zie Reg. nr. 82).

N.B. Deze Enghebkecht Claïï' zoon schonk al zijne na te laten goederen aan het gasthuis met uitzondering van dit huis (zie nr. 30j. Vermoedelijk is het later toch eigendom van het gasthuis geworden.