is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven, berustende onder het bestuur der Godshuizen te Middelburg

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

657. Stukken betreflende de overdracht van een huis met een daarachter staand huisje eu eene gang in de St. Pieterstraat aan Loy Hughe.n zoon en de latere verkaveling en verkoop voor ,°B aan diens zoon Hughe. 1428—1487.

4 charters (zie Reg. nrs. 96, 133, 134 en 140).

658. Trausportbrief van een huis in de St. Pieterstraat, toekomende aan Hughen Loys' zoon. 1481.

1 charter (zie Reg. nr. 115).

659 Transportbrief van een huis en hofstede in de St. Pieterstraat, toekomende aan Jan Jans zoon. 1438.

I charter (zie Reg. nr. 150).

N.B. Het mag betwijfeld worden of deze Jan Jaxs zoon dezelfde is, die in 1413 al zijne na te laten goederen aan het gasthuis schonk (zie nr. 428).

660. Transportbrief van een huis en hofstede in de Sebastiaanstraat, toekomende aan Caerle Hermans zoon. 1567.

1 charter (zie Reg. nr. 599).

661 Twee trausportbrieven van twee huizen in de Segeerstraat, toekomende aan Pieter Harmans zoon. 1426 en 1435.

2 charters zie Reg. nrs. 104 en 129).

662. Transportbrief van een huis buiten de Segeerstraatpoort, toekomende aan Heynkin Anthonis Montkrauts natuurlijk weeskind. 1512.

1 charter iz\e Reg. nr. 428)

N.B. Zie nrs. 614 en 707).

663. Transportbrief van een huis in Seys, toekomende aan Pieter Michiej.s zoon eu Heinric ülaerds zoon. 1400.

1 charter (zie Reg. nr. 43 .

664. Transportbrief van een vervallen huisje met toebehooren op het Seys, toekomende aan Marinis Harrents zoon cuyper. 1581.

1 charter.

665. Eigendomsbewijs van j van een huis met toebehooren op grond van het gasthuis op het Seys, af komstig van Ferdivando Penedo, als echtgenoot van Catarina de la Pai.ma, en Jan Jacobs houtzager. 1582. Met ouderen transportbrief. 1581.

2 charters.

N.B. Het overig | van dit huis had het gasthuis reeds door erfenis van Mayken Adriaens dochter in eigeudom verkregen. Zie haar testament onder nr. 445 eu verder het aaugeteekendc bij ur. 741. — Gemerkt: WN°. XIX".

666. Transportbrief van eene kamer in Sente Symon, toekomende aan Boudin Roopen zoon. 1878.

1 charter (zie Reg. nr. 12).