is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven, berustende onder het bestuur der Godshuizen te Middelburg

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

boomgaard, ten behoeve van het gasthuis, op voorwaarde van ontslag uit alle bannen 1473.

1 charter (zie Reg. iir. 299 .

718. Volmacht van gasthuismeesters aan Cornelis Adriae.n Oihts zoon tot opeisching voor liet gerecht te Antwerpen van aan het gasthuis geschonken goederen. 1519.

1 charter (zie Reg. nr. 443*.

719. Authentieke kopie van 1608 van het testament van Joos Laureyns , waarbij deze zijne scheepsuitrusting en tegoed hebbende gage voor i aan de gerneene armen en het gasthuis vermaakt. 1605.

1 stuk ia 1 oinslag.

N.B Dit stuk is zeer geschonden.

H. SCHULDBRIEVEN.

N.B. Zie ook nrs. 546 en 553.

720. Schuldbrief, groot 9 schellingen gr., ten laste van Jan Jans zoon, toekomende aan Bale Clays Boiidtjns zoons dochter. 1438.

1 charter (zie Reg. nr. 151).

721. Schuldbrief, groot 8 pond gr., ten laste van Jacop Dommaks' zoon, toekomende aan Magriete Cornelis Dommaes' zoons weduwe en Marie Cornelis' dochter. 1452.

1 charter (zie Reg. ur. 203).

722 Schuldbrief, groot 15 schellingen gr., ten laste vau Boüdijn Jans zoon, toekomende aan Jan Jans zoon en Kateline Pikteks dochter Hüge Willems zoons weduwe. 1452.

1 charter (zie Reg. nr. 204).

723. Schuldbrief, groot 7 pond gr., ten laste van Dieric Domaes' zoon, toekomende aan Aelyaen Jacops zoon. 1458.

1 charter (zie Reg. nr. 225).

724. Schuldbrief, groot 20 pond gr., ten laste van Jan Gillis' zoon van Wissenkerke, toekomende aan Janne Jans dochter. 1461.

1 charter (zie Reg. nr. 240).

725. Schuldbrief, groot 3 pond gr. min 10 grooten, ten laste van Clais Domaes' zoon, toekomende aan Jan Cornelis' zoon. 1470.

1 charter (zie Reg. nr. 285).

726. Schuldbrief, groot 2 pond gr. Vis., ten laste van Jacop Hüghe Vrancken zoon, toekomende aan Symon Cornelis' zoon en Heynkic Govaerts zoon. 1476.

1 charter (zie Keg. nr. 317).

N.B. Gedeeltelijk afbetaald.