is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven, berustende onder het bestuur der Godshuizen te Middelburg

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

727. Schuldbrief, groot 6 pond gr., ten laste van Laiwereys Jans zoon, toekomende aan Nelle Gillis Bazen dochter. 1478.

1 charter (zie Reg. nr. 322).

N.B. Deze Nelle Gillis Bazen dochter is vermoedelijk dezelfde persoon, die al hare na te laten goederen aan het gasthuis schonk

(zie nr. 40). — Voor de helft afbetaald.

728. Schepenbrief, waarbij Lijsbet van df.n Dale aan Jan, Maye en Digne Jan Jans zoon Wendelbf.rchs kinderen samen 6 pond gr. Vis. schenkt, onder bepaling, dat die som op Maye ouden Jan Wendelberchs dochter of haar erfgenamen moet versterven. 1489.

1 charter (zie Reg. nr. 343'.

729. Schuldbrief, groot 28 gulden van 3 schellingen 4 grooten, ten laste van Pieter Jans zoon cousemaecker, toekomende aan Margriete Pieters dochter, weduwe van Jan Smit. 1522.

1 charter (zie Reg. nr. 457).

730. Schuldbrief, groot 20 schellingen 4£ grooten, ten laste van meester Pieter, schoolmeester van de armen, toekomende aan Stoffel in De Keyser. 1522.

1 stuk (zie Reg. nr. 458).

731. Schuldbrief, groot 19 pond 4 schellingen 6 grooten Vis., ten laste van Huge W illf.ms zoon bierwerckere, toekomende aan Gillis Jans zoon bierstekere. 1544.

1 charter zie Reg. nr. 528).

732. Schuldbrief, groot 49 grooten, ten laste van Mary Henrickx weduwe, toekomende aan Arien Bouwens. 1546.

1 charter (zie Reg. nr. 527).

733. Schuldbrief betreffende de pacht van de stadskorenmolen ad 7 schellingen 2 grooten Vis. 's weeks ten laste van Barthelmeüs Jacops zoon, molenaar, en zijne borgen. 1551. Met een aangehecht stuk, waarop twee kwitantiën van betaling van § der jaarlijksche pachtsom. 1551 en 1552.

1 charter (zie Reg. nr. 538) en 1 stuk (zie Reg. nrs. 540 en 542).

734. Schuldbrief, groot 91 pond 13 schellingen 4 grooten Vis., ten laste van Cornelis van Lare , toekomende aan Frans Pier Faes' zoon 1557.

1 charter (zie Reg. nr. 560).

735. Schuldbrief, groot 53 pond gr. Vis., ten laste van Jan Arents zoon van Dordrecht, toekomende aan jongen Cornelis Jans zoon, scheepstimmerman. 1563.

1 charter .zie Reg. nr. 583 .

N.B. Gedeeltelijk afbetaald.