is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven, berustende onder het bestuur der Godshuizen te Middelburg

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

791. Kwitantie ten behoeve van Katherine Jans dochter betreffende de nalatenschap van haar echtgenoot Jan Rembkants zoon, alias Hans van Oosten. 1524.

1 charter (zie Reg. nr. 4611.

792. Huwelijksehe voorwaarden van Jan Pietkks zoon de wagemaker, alias Jan Colins zoop, en Katheryne Jans dochter. 1525.

1 charter (zie Reg. nr. 467).

793. Kwitantie ten behoeve van Jan Pieters zoon betreffende de nalatenschap van zijne echtgenoot Adriaenkin Cornelis' dochter. 1525.

1 charter (zie Reg. nr. 471).

794. Twee kwitantiën ten behoeve Jan Pieters zoon, alias Jan Colins de wagemakere, betreffende de nalatenschap van Adriane Corvelis' dochter, Matheeus Cornelis' zoon en Gillis Jans zoon. 1527 en 1528.

2 charters (zie Reg. nrs. 476 en 479).

795. Kwitantie ten behoeve van Jan Pieters zoon de wagemaker betreffende de nalatenschap van Pieter Symons zoon Cooman en Gheleyne Pauwels dochter. 1533.

1 charter (zie Reg. nr. 486).

796. Kwitantie ten behoeve van Pieter Jans zoon de cousmaicker betreffende de nalatenschap van wijlen zijne echtgenoot Tanneken Matheeus' dochter. 1541.

1 charter (zie Reg. nr. 511).

797. Testament van vrouwe Katiielyne Jans dochter, weduwe van Jan Colins zoon. 1541. Met approbatie van de erfgenamen. 1542.

2 charters (zie Reg. nr. 514 en 516).

798. Wederzij cl sclie volmacht van Margrikte Smeets en haar echtgenoot Philips van der Nootten tot vertegenwoordiging bij het verdeelen der nalatenschap van Kathelynen Smeets. 1542.

1 charter (zie Reg. nr. 515).

799. Volmacht van Philips van der Noot aan Willem Fkanchois' zoon, pastoor van Westmonster, Maf.rten Jans zoon, kanunnik dier kerk, Pieter Jans zoon cousmaeker en Pieter Pieters zoon Sohier tot vertegenwoordiging bij de verdeeling der nalatenschap van Kathelyne Jan Colins weduwe. 1542.

1 charter (zie Reg. nr. 517).