is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven, berustende onder het bestuur der Godshuizen te Middelburg

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

125

848. Renversaal van het denombrement derleenen, dieLiAERDE Caiidoens, weduwe van Guillame Jan Coppins, van het leenhof te Houtkerke te leen houdt. 1535.

1 charter (zie Reg. nr. 490).

844. Rentebrief, groot 16 pond Par. 's jaars, losbaar tegen den penning 15, gevestigd op 2 gemeten 150 roeden lands te Leysele, toekomende aan Guillame Coppin. 1554.

1 charter (zie Reg. nr. 543).

845. Twee trausportbrieveu van § van 109$ roeden en 109J roeden lands in den westhoek van Hondschote, toekomende aan Jacop Gillis 1568.

2 charters (zie Reg. nrs. 577 en 582).

846. Transportbrief van 7 vierendeel 6 roeden lands te Waarhem, toekomende aan Guillame Coppen en door dezen verkregen van Jan van Leene en zijne eclitgenoot Mayken in ruil voor een stuk land van gelijke grootte in Hondschote. 1568.

1 charter zie Reg. nr. 579).

847. Transportbrief van 1 gemet 8 roeden lands in den westhoek van Hondschote, toekomende aan Gillis Coppin. 1568.

1 charter (zie Reg. nr. 581).

848. Schenkingsbrief van 400 pond Par. door Guillame Coppen en zijne echtgenoot Cateline aan Willemynekin en Casineken, de 2 kinderen van Joris Dous. 1568.

1 charter (zie Reg. nr. 601).

849. Transportbrief van £ van 3 gemeten 274 roeden lands in Hondschote, toekomende aan Guillame Coppen. 1569.

1 charter (zie Heg. nr. 607).

850. Paspoort voor Guillamkns Coppens om zich buiten de limieten van Hondschote te begeven. 1569.

1 charter (zie Reg. nr. 608).

851. Transportbrief van l gemet 80 roeden lands benoorden Hondschote, toekomende aan Guilt.ame Coppen. 1571.

1 charter (zie Reg. nr. 612).

852. Generale procuratie van Guillaeme Coppen op mrs. Frans en Glaude van Zevecote en 21 anderen. 1577.

1 charter.