is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven, berustende onder het bestuur der Godshuizen te Middelburg

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8 charters.

N.B. Zie het aangeteekende bij nr. 1115. Gemerkt: „Lra S", vermeld in nr. 415 (fol. XCVI).

1118. Stukken betreffende den eigendom en de verpachting van het land /•/Egipte" te Gent. Laatste helft der 16de tot laatste helft der 18de eeuw.

1 pak, waarbij 9 charters (zie Reg. nrs. 556, 628 en 629). N.B. Hierbij de transportbrief van j in 560 roeden lands van de erfgenamen van Jan Matens (den jonge) aan het gasthuis, waarvan de overige twee derden het gasthuis waren toebedeeld. Dit charter is gemerkt: „Lra G", vermeld in nr. 415 (fol. XCIII); „No. 5". Op een inliggend briefje staat: „Brieven en papieren consernerende de landeryen, aanhooreude het gasthuys, leggende in Gend". Stukken over deze landerijen bevinden zich nog in pakket A nr. 45, (nr. 4 van dezen Inv.) en in pakket C nr. 9 (nrs. 6 tot 8 van dezen Inv.).

1119. Stukken betreffende overdracht van 8 gemeten 223 roeden lands ouder stadsambachten in Tonnen blok aan dr. J. P. Ermerins. 1808. Met eene geteekende kaart van de buitenplaats Rusthof en annexe landen. 1732.

1 pak.

N.B. Hierbij ook de akte van het Staatsbewind der Bataafsche republiek, houdende ontslag van het verbod van verkoop van bovengenoemd land. Zie ook in pakket C nrs. 107 en 194 (nrs. 6 tot 8 van dezen Inv.).

1120. Eigendomsbewijzen van het huis De Hazewind in de Lange Delft met bijbehoorende stukken. 1609—1616.

3 chartere en 5 stukken in 1 pak.

N.B. Hierbij een inventaris van deze stukken (19de eeuw), waarop ook andere, niet tot dit pak behoorende, stukken vermeld zijn met een relaas omtrent den loop van het eigendomsrecht van bovenbedoeld pand en eenige aanteekeningen van landen, het gasthuis bij de verdeeling van de goederen van Jan Matens toebedeeld. De charters zijn gemerkt: „Lra J", en: „Lra K", vermeld in nr. 415 (fol. XCIII verso XCIIII). — Zie omtrent dit huis de stukken in pakket C nrs. 35, 68, 164, 166, 174, 184, 185* en 191 (nrs. 6 tot 8 van dezen Inv.).

1121. Rekwest van gasthuismeesters aan burgemeesters, schepenen en raad betreffende het leggen van balken en ankers in den muur van het huis De Hazewind ten behoeve van het nevenstaande pand. Met kantbeschikking van 1643 Juli..

1 stuk in 1 omslag.

N.B. Gemerkt: „No. 18".

1122. Akte van verbintenis (servituut}, aangegaan door Jan Huybrechts voor hem en zijne nakomelingen omtrent het maken van ramen in zijn huis in de Heerenstraat, uitkomende op het erf van het huis De Hazewind. 1644.

1 charter.

N.B. Gemerkt: „N<>. 6", vermeld in nr. 408; „N°. 7".

1123. Twee transportbrieven van 8 gemeten 250 roeden tienden in

10