is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven, berustende onder het bestuur der Godshuizen te Middelburg

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gemeesters, tresoriers en kerkmeesters, de latere alleen door kerkmeesters. Zij zijn gesteld in ponden, schellingen, grooteu Vis. In de 1ste en de 10'e tot de 27ste rekening ligt een borderel. De tien eerste zijn kopieën. Op een etiquet, dat op de 11de rekening is gehecht, staat met de hand van den ontvanger: „Nota. Dese rekeninge der kereken is de eerste originele rekeninge onder mv berustende, alsoo ick tot a». 1673 op de thresaurie in dienst ben geweest ende tot dien tijd toe alle de voregemelde (lees: voregaendei rekeningen aldaar hebbe gelaten, maer nu met goetvinden van de heeren kerekmeesters dese ende volgende originele rekeningen onder mijn bewaringe sal behouden. Hier tot memorie 1674j't".

1389. l,lc rekening. 1663/4.

N.B. De lste tot de 12de rekening waren in één pak, gemerkt„No. 6".

1890. 2de rekening. 1664/5.

1391. 3de rekening. 1665/6.

1392. 4de rekening. 1666/7.

N.B. Van achteren na het reces eene resolutie van kerkmeesters.

1393. 5de rekening. 1667/8.

1394. 6de rekening. 1668/9.

N.B. Van achteren na het reces eene resolutie vau kerkmeesters.

1395. 7de rekening. 1669/70.

1396. 8,te rekening. 1670/1.

1397. 9de rekening. 1671/2.

1398. 10de rekening. 1672/3.

N.B. Van achteren na het reces resolutién vau kerkmeesters en losse kopieën van die resolutién.

1399. llde rekening. 1673/4.

1400. 12de rekening. 1674/5.

1401. 13dl! rekening. 1675/6.

N.B. De 13 Ie tot de 16<1- rekening waren in één pak gemerkt „No. 7".

1402. 14de rekening. 1676/7.

1403. 15de rekening. 1677/8.

N.B. Van achteren na het reces eene resolutie van kerkmeesters.

1404. 16de rekening. 1678/9.

1405. 17de rekening. 1679/80.

N.B. De 17,lc tot de 22<ie rekening waren iu één pak, iremerkt „No. 8".

1406. 18de rekening. 1680/1.