is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven, berustende onder het bestuur der Godshuizen te Middelburg

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

notulen opgenomen. In de notulen van de eerste vergadering van elk jaar is het aantal weezen vermeld.

1580. 1771 Mei 24 — 1782 Mei 24.

N.B. De eerste vergadering was gecombineerd met dames-regentessen. Achter in dit en het volgende deel een bladwijzer op zaken en een dito op persoonsnamen. — De beschreven bladzijden zijn genummerd 1 tot 342. — Op den band staat: „Notulboek L® A", en op een etiquet op den rug: „Notulen 1771 tot 1782, 8« deel, Burgerweeshuis n<>. 53 oudarchief\

1581. 1782 Juni 7 — 1789 December 81.

N.B. De beschreven bladzijden zijn genummerd 1 tot 282.—Op het titelblad gemerkt: „B", en op een etiqnet op den rug staat: „Notulen 1782—1789 Burgerweeshuis, 4e deel, n«. 53 oudarchief".

1582. 1790 Januari 1 — 1795 Juni 26.

N.B. De beschreven bladzijden zijn genummerd 1 tot 285.—Op een etiquet op den rug staat: „Notulen 1790—1795 Burgerweeshuis, 5e deel, n<>. 53 oudarchief".

1583. 1795 Juli 9 — 1799 December 20.

N.B. De beschreven bladzijden zijn genummerd 1 tot 297. — Op een etiquet op den rug staat. „Notulen 1795 tot 1799, 6e deel, Burgerweeshuis no. 53 oudarchief".

1584. 1800 Januari 3 — 1811 Januari 18.

N.B. Dc vergadering van 1810 December 10 was gecombineerd met dames-regentessen. — De nummering van het beschreven gedeelte van dit deel is als volgt: bladzijden 1 tot 71, daarna de bladen 73, 75, 76, 79, 81, 83 enz. tot 131, daarua is de nummering geheel gestaakt. — Op een etiquet op den rug staat: „Notulen

1800 tot 1811, 7e deel, Burgerweeshuis n«>. 53 oudarchief'.

1585. Relatieven tot de notulen. 1728—1810.

1 pak.

N.B. Hierbij o. a. aominatieve lijsten van weezen. bij den aanvang van het jaar in het gesticht, en Nieuwjaarswenschen van weezen.

1586—1588. Klad-Dotulen van president en regenten. 1789—1809.

3 pakken.

1586. 1789 Januari 2 — 1796 Maart 17.

1587. 1799 Juli 5 — 1800 November 21.

N.B. De notulen van 1800 Januari 3 tot October 10 en December 5 en 19 ontbreken.

1588. 1801 April 24 — 1809 December 22.

N.B. De notulen van 1809 Juli 7 en 21 ontbreken. Aan die van

1801 Juli 31 is gehecht een balans van de apotheek en eene lyst van door een particulier apotheker aan het Armweeshuis en de Buitenarmen geleverde geneesmiddelen.

1589. Notulen van eene gecombineerde vergadering van president en en regenten van het Burgerweeshuis met die van het Armwees-