is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven, berustende onder het bestuur der Godshuizen te Middelburg

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

F. WEDUWBEURS VAN DE BEDIENDEN VAN HET ARM- EN BURGERWEESHUIS.

N.B. Zie nrs. 1505 en 1506.

II. FINANCIËELE ADMINISTRATIE.

A. IN HET ALGEMEEN.

—1644. Kasboek van diakenen-bouwmeester?- 1719—1781.

6 deelen.

N.B. De ontvangsten en uitgaven van dit huis zijn ingeschreven in twee kasboeken; een er van, dat door diakenen-bouwmeesters werd aangehouden, bevat de algeniceue, en het andere, dat door diakenen-vaders (na Mei 1771, door president en regenten) werd ingeschreven, de huishoudelijke administratie (zie nrs. 1855 tot 1925). Zoo noodig kregen vaders van bouwmeesters een voorschot, dat — benevens het saldo — in het algemeene kasboek werd geboekt. Het kasboek van vaders is dus een onderdeel van dat der bouwmeesters, dat jaarlijks in de maand Mei werd afgesloten en door de aftredende (2,1, aanblijvende (2) en aankomende (2) bouwmeesters geteekend, onder verklaring, het voorof nadeelig saldo met dat van de Armen te hebben verrekend en het eindsaldo benevens de effecten van het huis en vau de weezeu te hebben overgenomen. Administratief vverd echter het goed of kwaad slot op de volgende rekening overgebracht, daalde iinanciën van dit huis van die der Armen moesten gescheiden bleven.

1689 1719 Mei 15 — 1732 September 6.

N.B. Op den rug van dit deel staat: Borgerweeshuys cassaboek van 15 Mey 1719 A".

1640. 1732 September 9 — 1750 Juli 11.

N.B. Op den rug van dit deel staat: „Borgerweeshuys cassaboek vau 9 September 1732 tot 11 Juli 1750 B".

1641. 1750 Juli 17 — 1761 Mei 16.

N.B. Op den rug van dit deel staat: „Borgerweeshuys cassaboek vau

17 July a°. 1750 let. C", en op den band: „Borgerweeshuys cassaboek".

1642. 1761 Mei 18 — 1771 Mei 18.

N.B. Op den rug van dit boek staat: „Borgerweeshuys cassaboek vau

18 Mey 1761 tot 18 Mey 1771 D", en op den band : „Borgerweeshuys cassaboek".

1643. 1771 Juni 12 — 1776 Mei 18.

N.B Op den rug van dit deel staat: „B. W. cassaboek vau 1771 tot 1776 E", en op den band : „Borgers cassaboek".

1644. 1776 Juni 1 — 1781 Mei 12.

N.B. Op den rug van dit deel staat: „B. ^ cassaboek vau 1776 tot 1781 F", en op den band : „Cassaboek van het Borgerweeshuys".