is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven, berustende onder het bestuur der Godshuizen te Middelburg

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

62 deelen.

N.B. De verschillende ontvangsten en uitgaven zyn in deze deelen na haren aard onder aangegeven hoofdstukken ingeschreven om naar deze verzamelingen de jaarlijksche rekening op te maken. — Op den rug van elk deel is het jaar van de eerste 8 der 12 maanden, waarover de rekening loopt, vermeld, terwyl de meeste deelen van voren en achteren op den band voorzien zijn van een etiquet, met aanwijzing van den naam van het gesticht, het jaartal als op den rug en het woord „Borderel".

1654. 1719/20.

1655. 1720/1.

1656. 1721/2.

1657. 1722/8.

1658. 1723/4.

1659. 1724/5.

1660. 1725/6.

1661. 1726/7.

1662. 1727/8.

1668. 1728/9.

1664. 1729/80.

1665. 1780/1.

1666. 1781/2.

1667. 1782/3.

1668. 1738/4.

1669. 1734/5.

1670. 1785/6.

1671. 1786/7.

1672. 1737/8.

1678. 1738/9.

1674. 1789/40.

1675. 1740/1.

1676. 1741/2.

1677. 1742/3.

1678. 1743/4.

1679. 1744/5.

1680. 1745/6.

1681. 1746/7.