is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven, berustende onder het bestuur der Godshuizen te Middelburg

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stukken van de rekening. Het deel is slechts een fragment, waaraan behalve de band de bladen met de ontvangsten en uitgaven van 1719/20 tot 1739/40 en met de ontvangsten van 1740/1 tot 1744/5 ontbreken.

1785—1805. Bijlagen tot de bovenvermelde rekeningen van 1721/2— 1780/1.

21 liassen.

1785. Bijlagen tot de rekening van 1721/2 (nr. 1725).

1786. Bijlagen tot de rekening van 1728/9 (nr. 1782).

1787. Bijlagen tot de rekening van 1732/8 (nr. 1786).

1788. Bijlagen tot de rekening van 1788/9 (nr. 1742).

1789. Bijlagen tot de rekening van 1741/2 (nr. 1745). 1790 Bijlagen tot de rekening van 1744/5 (nr. 1748).

1791. Bijlagen tot de rekening van 1746/7 (nr. 1750).

1792. Bijlagen tot de rekening van 1750/1 (nr. 1754).

1793. Bijlagen tot de rekening van 1753/4 (nr. 1757).

1794. Bijlagen tot de rekening van 1755/6 (nr. 1759).

1795. Bijlagen tot de rekening van 1759/60 (nr. 1763).

1796. Bijlagen tot de rekening van 1760/1 (nr. 1764).

1797. Bijlagen tot de rekening van 1761/2 (nr. 1765).

1798. Bijlagen tot de rekening van 1764/5 (nr. 1768).

1799. Bijlagen tot de rekening van 1765/6 (nr. 1769).

1800. Bijlagen tot de rekening van 1767/8 (nr. 1771).

1801. Bijlagen tot de rekening van 1768/9 (nr. 1772).

1802. Bijlagen tot de rekening van 1770/1 (nr. 1774).

1803. Bijlagen tot de rekening van 1771/2 (nr. 1775).

1804. Bijlagen tot de rekening van 1776 7 (nr. 1779)

1805. Bijlagen tot de rekening van 1780/1 (nr. 1783).

1806—1832. Jaarlijksche rekening van president en regenten. 1781/2— 1811.

27 deelen.

N.B. Tot 1802 zijn deze rekeningen in vier deelen gesplitst: lo. ontvangsten en uitgaven van de apotheek, 2». ontvangsten en uitgaven van het hoofdkapitaal van het huis, 3o. ontvangsten en uitgaven van de weezengoederen, 4". ontvangsten der revenuen en de daarentegen gedane uitgaven voor de verpleging der weezen, onderhoud van het gesticht enz. Zij bevatten bovendien eene gespecificeerde lijst van de bezittingen van het huis en eene dito van die der weezen (in de rekeningen van 1791/2 tot 1799/1800 zijn deze goederen niet of niet geheel gescheiden). Met 1803

16