is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven, berustende onder het bestuur der Godshuizen te Middelburg

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1878. 1766/7.

1879. 1767/8.

1880. 1769/70.

1881. Kasboek van president en regenten betreffende ontvangsten en uitgaven van huishoudelijken aard. 1771—1791.

1 deel.

N.B. Dit kasboek is van 1771 Mei tot 1781 Mei van dezelfde strekking als dat van diakenen-vaders (nrs. 1855 tot 1857). Ingevolge art. 1 der resolutie van Wet en Raad van 1771 Juli 20 werd de rekening jaarlijks door regenten aan den president gedaan en door allen geteekend. Het voordeelig saldo werd onder overlegging van een afschrift van het kasboek aan diakenenbouwmeesters afgedragen, die de totalen van ontvangst en uitgaaf in hunne rekening boekten. Na 1781 Mei zijn de rekeningen afgesloten noch geteekend, alleen het debet en credit is getotaliseerd, liggende ter plaatse op elk jaar (behalve bij de laatste rekening) een los briefje, aanwijzende het goed of kwaad slot. In 1791 Mei, toen het register nauwelijks half vol was, heeft men de inschrijving er van gestaakt. — De beschreven bladen zijn genummerd 1 tot 117.

1882—1884. Bijlagen tot het bovenvermelde kasboek. 1771/2, 1778/4 en 1778/9.

2 pakkeu en 1 lias.

1882. 1771/2.

1 pak.

1888. 177-3/4.

1 pak.

1884. 1778/9.

1 gebroken lias.

1885—1891. Register van ontvangen werkloonen. 1720—1808.

7 deelen.

N.B. In deze deelen is door diakenen-vaders en van af 1771 Mei door den regent-kashouder voor ontvangst geteekend. Uit de 4 laatste deelen blijkt, dat het } gedeelte van het werkloon aan de jongens als zakgeld werd uitbetaald. Zie ook nr. 1631.

1885. 1720 Januari 6 — 1735 Mei 7.

N.B. Op een etiquet op den rug staat: „30".

1886. 1735 Mei 21 — 1747 Mei 6.

N.B. Op een etiquet op den rug staat „31".

1887. 1747 Mei 20 — 1771 Mei 16.

N.B. Op een etiquet op den rug staat: »32".

1888. 1771 September 27 — 1774 Mei 6.

N.B. De 3 eerste bladen zijn uitgescheurd en ontbreken thans, de 3 laatste zijn los. — Op een etiquet op den rug staat: „33".