Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MGR. DR. SCHAEPMAN ALS VRIEND + VAN DEN WERKMAN +

DOOR MGR. G. W. KONINGS

Schoon Mgr. G. W. Konings zijn gloedvolle rede ons had toegezegd in schrift te brengen, heeft Zijn HoogEerwaarde wegens de vele bezigheden zijn woord moeten terugnemen

en kunnen wij niet meer dan den korten inhoud u mededeelen.

* * *

Mgr. G. W. Konings, herinnerend aan Schaepman's devies: „Ik geloof, ik strijd", huldigde hem vooral als vriend van den werkman, als de beschermer der kleinen en zwakken. Hij wendde zich niet van hen af, maar gevoelde medelijden en gaf zijn hulp hen te organiseeren.

Een school met veel leerlingen heeft hij niet gevormd, maar hij heeft gearbeid als Verhaegen in België, als De Mun in Frankrijk. Een afgerond systeem had hij niet, maar hij gaf de groote lijnen aan van een stelsel, waarnaar anderen, meer bekend met de speciale behoeften der vakken, de bijzondere organisaties konden regelen. Die lijnen waren dezelfde als die welke door Paus Leo XIII voor de gansche wereld zijn getrokken. Geheel het Aartsdiocees kan bogen op door Dr. Schaepman in het leven geroepen arbeidersvereenigingen, die den werkman kracht geven om te strijden den strijd voor geloof en voor welvaart.

Schaepman zorgde voor de toepassing van 's Pauzen schema, zijn machtig woord drong overal door, bezielend allen, die met hem wilden arbeiden aan de verwezenlijking van zijn ideaal: Aan de Kerk van Nederland te geven een school van werklieden, toegerust met een rotsvast geloof en met degelijke kennis, want voor de werklieden is er geen kracht, zoo oordeelde hij, en voor de maatschappij geen rust, wanneer de organisaties niet geleid worden door het geloof, want nu men

Sluiten