is toegevoegd aan uw favorieten.

De Ommelander Borgen en hare bewoners in de zeventiende en achttiende eeuw

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EKENSTEIN.

Aan de noordzijde van het Damsterdiep, 20 minuten ten

westen van Tjamsweer.

Dit landgoed ontleent zijn naam aan het burgemeesterlijk geslacht Eeck en werd in 1648 gesticht, vermoedelijk door Johan Eeck, burgemeester van Groningen. Wel stond er vroeger reeds een huis, waarvan een der eiken balken het jaartal 1513 droeg, doch in 1648 werd het huis tot borg ingericht. Het landgoed bleef tot 1723 in het bezit der familie Eeck. In laatstgenoemd jaar werd de borg Ekenstein, waarbij „konijnenholen, bergje, sarken beelden, poorten" enz. bij publieke verkooping overgedragen aan Luijrt en Jan Dorenbusch. In 1754 kwam het goed door koop aan Onno Joost Alberda van Nijenstein, die zich voortaan Alberda van Ekenstein noemde. Ekenstein lag destijds rondom in het water. In 1772 en ook in 1870 is Ekenstein aanmerkelijk vergroot en verfraaid. Nog heden is het zomers het verblijf van de familie Alberda van Ekenstein.

Een schilderij in olieverf bij Jhr. Mr. W. Alberda van Ekenstein te Groningen geeft Ekenstein te zien in zijn toestand in 1869 kort vóór de vertimmering.

ELMERSMA.

Aan de zuidzijde van het Hoendiep in het dorp Hoogkerk.

Elmersma was in de I7de eeuw een edele heerd, meer niet. Ulrich van Ewsum vestigde zich hier en liet aan het einde dier eeuw het huis tot een borg vergrooten, met welker naam hij weldra zijn titel vergrootte. Zoo had Elmersma eenige jaren lang een meer glorieus bestaan. E. J. Lewe van Aduard maakte echter daaraan een einde, hij verkocht in 1752 de aan de borg verbonden rechten en vervolgens in 1753 „de borgh Elmersma" zelve, welke inmiddels tot