Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een zeepfabriek was ingericht. Bij dien verkoop behield Lewe den eigendom en nam de beklemde meijer de verplichting op zich tot het betalen van een vaste huur en vrij zeep aan den heer Lewe van Aduard uit bedoelde fabriek. Het huis van de borg werd in 1753 vervangen door het thans aldaar staande heerenhuis. De zeepfabriek bleef meer dan honderd jaren bestaan en werd daarna vervangen door de bierbrouwerij Artevelde. Thans is ook dit bedrijf wederom aldaar verdwenen en is het oude Elmersma opnieuw in een zeepfabriek, thans van zeeppoeder, ingericht.

Eene afbeelding van Elmersma uit het begin der 18de eeuw wordt bewaard in den atlas van het Groningsch Museum.

ENGERSUM of ENGERSMA.

Even ten noorden van Uithuizen.

In de i6de eeuw zetelde op deze borg het geslacht Awlsum, Ausum, Awelsum, Aulsuma, Ausuma of Ausma 1). Een der laatste telgen uit dit geslacht was Rudolf Ausma op Engersma, kapitein van het Nassausche regiment van Stad Groningen en Ommelanden. Hij sneuvelde in 1637 voor Venlo. Zijne weduwe, Lamme Broersema, later gehuwd aan een de Mepsche, bracht in 1652 en in 1657 opnieuw „de borch Engersum bij Uthusen gelegen" aan de koop. Bij de laatste veiling werd kooper de redger ter plaatse Hermannus Mettinck. Latere bewoners van de borg Engersum zijn mij niet voorgekomen. Engersum schijnt langzamerhand het karakter van eene borg te hebben verloren. In 1855 z'jn de laatste overblijfselen of ruïnes van deze borg gesloopt.

l) Zie Mr. J. A. Feith. De grafsteen van Bonno Awlsum in de kerk te Uithuizen, in Gron. Volks.-Alm. 1890, blz. 50.

Sluiten