is toegevoegd aan uw favorieten.

De Ommelander Borgen en hare bewoners in de zeventiende en achttiende eeuw

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jaren te voren was verkocht, werd Ewsum gesloopt. Alleen een gedeelte van den zwaren toren, staande op de door grachten omspoelde huisstede, de lanen en een gedeelte bosch kunnen nog van de vroegere pracht en welstand gewagen.

Van Ewsum bestaan tal van afbeeldingen, o.a. op eene schilderij van 1649 in het bezit van den heer U. Wierda te 's-Gravenhage, in het h. s. Schoemaker, op de kaarten van Coenders en van Beckeringh, in den Gron. Volks-Almanak van 1844 (alwaar ook eene meer uitvoerige geschiedenis van dit slot is te vinden), in het tijdschrift „Oud-Nederland", jaarg. 1841 enz.

FAAN (het Huis te), zie Bijma.

FARMSUM (het Huis te).

Aan de oostzijde van Farmsum.

Dit is het stamslot van het geslacht Ripperda, hetwelk van de I4de eeuw af tot 1687 aldaar heeft gezeteld. Eene afzonderlijke geschiedenis zoude van deze machtige burcht, welker bewoners de stad Groningen durfden te trotseeren, welker hechte muren zoo menige bestorming hebben weerstaan of een andermaal door woeste veroveraars zijn vernield, kunnen worden gegeven. Hoe groot de macht der heeren Ripperda van Farmsum nog in de 17de eeuw in hunne omgeving was, toen de hervorming hun o.a. reeds het recht van erfelijk proost van een der vijf decanaten der Ommelanden had ontnomen, kan blijken uit de beschrijving van de in 1687 te koop aangeslagen borg. Wij lezen in het verkoopbillet: „de borch tot Farmsum uit het water opgetimmert met het schathuis en toorn an de sijdt, met graften, bomen en plantagien en appelhofif groot omtrent 12 grasen, met een groot keukenhoff met 40 grasen en 46 deimten landes. De staende