is toegevoegd aan uw favorieten.

De Ommelander Borgen en hare bewoners in de zeventiende en achttiende eeuw

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor denzelfden koopprijs de hoogste bieder en opnieuw werd hij als kooper aangenomen. Een jaar later had Rengers wederom nog niet de koopsom betaald, zoodat een derde veiling plaats had. Nu werd Derck Clant kooper voor / 25500, de koopsom werd voldaan en weldra (1676) kwam de kooper met attestatie van Zeerijp naar Zuidhorn over. Meer dan honderd jaren bleef het goed nu in het bezit der familie Clant. In 1808 vererfde het op een met eene freule Clant gehuwden heer kapitein Pieter Bindervoet, die met zijn hem opgevolgden zoon E. B. Bindervoet het huis tot 1842 bewoonde. Latere bewoners waren de heeren Mr. A. Gelderman en Mr. M. Clant Bindervoet. In 1877 werd het lieflijk gelegen kasteel, weinig door moderniseering bedorven, met zijn toren met roode koepelspits, met zijne sterrenkamer, zijne met portretten geschilderde deuren enz. te koop aangeboden en weldra aan de handen van sloopers overgegeven. Een der deftige schouwen van het kasteel is bewaard gebleven en prijkt in de Taco-Mesdagzaal van het Groningsch Museum. Het daarin vroeger geplaatste ruiterportret van stadhouder Willem III, in 1878 afzonderlijk verkocht, is nog steeds te zoek.

Teekeningen van ± 1630, 1825 en 1877 zijn in den atlas van het Groningsch Museum, verder bestaan er afbeeldingen in het h. s. Schoemaker en op de kaart van Beckeringh.

HARSSENS (het Huis of de Borg te).

Tien minuten ten zuiden van Adorp, aan de oostzijde van den straatweg.

Hersinge, Hersens, Harssens is een plaatsnaam reeds omstreeks 1000 voorkomende. Hier stond een kerkje en waren in lateren tijd eenige huizen rondom een burcht gelegen. Bewoners van die burcht waren in de I3de eeuw de nobiles Aytardus en Reyner van Hersenze, in het midden der I5de