is toegevoegd aan uw favorieten.

De Ommelander Borgen en hare bewoners in de zeventiende en achttiende eeuw

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eenig kind, geboren. Zij heette Johanna en schijnt voor buitenlanders eene groote bekoorlijkheid te hebben gehad, althans drie echtgenooten met uitheemsch klinkende namen maakte zij achtereenvolgens tot bewoners van het Ufkenshuis en tot jonkers en hovelingen van Siddeburen. In 1621 huwde zij n.1. Bernard von Schauroth uit Beijeren afkomstig, in 1631 verbond zij zich aan Wenceslaus Pacos, een Hongaaisch klinkenden naam, een derde huwelijk sloot zij omstreeks 1641 met den Bohemer Johan Victorin baron Von Ronau. Nog in 1678 leefde zij als weduwe von Ronau te Siddeburen. In 1685 vinden wij aldaar Adriaan de Perceval, uit een Iersch geslacht geboren. Op welke wijze hij aan het Ufkenshuis is gekomen, heb ik nog niet kunnen vinden, ook de naam zijner echtgenoote Willemina Clant geeft geene aanwijzing. Lang heeft deze heer de Perceval niet aldaar gezeteld, in 1687 lieten zijne crediteuren de borg verkoopen, welke nu het gemeenschappelijk eigendom van vier personen werd, die onderling hunne aandeelen weer verkochten, zoodat in I7°5 mevr. de douairière Rengers geb. Van der Noot eigenares van het geheel was. Inmiddels was tusschen de jaren 1695 en 1705 de borg gesloopt.

UNGERSMA.

Vijf minuten ten zuidoosten van Uithuizermeeden, aan de westzijde van den weg naar Oldenzijl.

De Ungersmaheerd komt in 1489 voor, als zijnde toen het eigendom van Dutmer Rengers. Op deze heerd, allengs een borg geworden, heeft gewoond Rudolf Huinga op Ungersma, overleden 19 April 1574, wiens graftombe nog in de kerk van Uithuizermeeden is te vinden. Na zijn dood ontstond er tusschen Wolter Huinga en Blijcke toe Fraem een geschil over de aan de heerd of borg verbonden rechten.