is toegevoegd aan uw favorieten.

De Ommelander Borgen en hare bewoners in de zeventiende en achttiende eeuw

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

drukkingen heerd en borg maakt en bijna altijd het woord heerd gebruikt, is het zeer wel mogelijk, dat ook in de 17de eeuw Walkum of Walkuma een borg is geweest. Te eerder, waar wij vermeld vinden, dat in het jaar 1743 de borg Walkum te Garsthuizen is afgebroken. Op de I7de eeuwsche kaarten ziet men ter plaatse, waar de borg Walkum moet hebben gelegen, een borg geteekend met het onderschrift Catershoff, terwijl Walkum zelf daarop niet staat vermeld. Niet onwaarschijnlijk komt het mij voor, dat de borg Walkum in de i6de eeuw verpacht is geweest aan en bewoond is geweest door de in deze streek der Ommelanden inheemsche familie Cater, waardoor de naam Catershoff bij de bevolking meer gangbaar is geworden dan de in de klauwboeken genoemde oude naam Walkum. Neemt men deze verklaring niet aan, dan is het toch in de 17de eeuw bestaan hebbende Walkum op de kaarten niet te vinden. De naam Catershoff is in den naam Karshof, zooals de thans ter plaatse gelegen boerenhofstede heet, verbasterd.

WARFUMBORG.

Een kwartier ten zuiden van Warfum, aan de oostzijde van den weg.

In het begin der i5de eeuw huwde Eemeke Asinga, de erfdochter van Warfumborg, met Onno Tamminga van Bellingeweer. Een hunner vier zonen, geheeten Hoyke, werd heer van Warfumborg en hoveling te Warfum. Uit hem is het geslacht der Hoyckinga's ontstaan, die verder in de i6de eeuw op deze trotsche borg hebben gewoond. In de 2de helft der i6de eeuw, o.a, in 1581, toen de Warfumborg, in dien tijd doorgaans de Asingaborg te Warfum genoemd, werd belegerd, woonde er het geslacht Sickinghe. Deze hebben het van breede grachten omgeven kasteel bewoond