is toegevoegd aan uw favorieten.

Het eiland St. Eustatius in verleden, heden en toekomst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KOLONIAAL MUSEUM te HAARLEM.

HET EILAND ST. EUSTATIÜS IN VERLEDEN, HEDEN EN TOEKOMST.

EENE VOORDRACHT,

gehouden te ;Haarlem 25 Februari 1907, op uitnoodiging van het Koloniaal Museum,

dool'

G. J. van GROL,

Gezaghebber van hel eilanJ Sl. "Euslatius, m. v.

11II • RIL \ND SlNT-EuSTA lil S IN DK lSl>K RF.IW.

Overgedrukt uit „DE INDISCHE MERCUUR" van 19 Maart 1907, No. 12.

Druk van J. II. de HUSSY, Amstkrdam. y /

y. - . ' L ' /1'