is toegevoegd aan uw favorieten.

Fotograferen in de tropen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Inleiding1.

Daartoe aangezocht door de Redactie van het Weekblad voor Fotografie, ben ik gaarne bereid liet een en ander nêer te schrijven omtrent hetgeen de practijk alhier geleerd heeft op het gebied van amateur-fotografie.

Op den voorgrond moet gesteld worden, dat van de hand van den Heer Bakhuis reeds in het Fotografisch Jaarboek van 1901 *) een zeer goed en gewaardeerd artikel over hetzelfde onderwerp voorkomt en zal ik dus trachten niet in herhalingen te vallen, doch dat artikel aan te vullen.

Omtrent sommige punten ben ik het met den Heer B. niet geheel eens en hoop ik, dat Z.Ed.G. het mij niet euvel zal duiden, indien andere recepten en inzichten te berde komen.

Een paar proeven, door de liefhebbers genomen, kunnen hen op min kostbare wijze doen besluiten aan welke werkwijze zij de voorkeur geven.

Op deze wijze zal hier behandeld worden:

1. Toestellen, uitrusting, kosten, leerwijze.

2. Platen, verpakking.

3. Opnemen van landschappen, portretten, groepen, interieurs, instantanées.

4. Ontwikkelaars voor Indië geschikt.

*) Uitgave van Laurens Hansma, Apeldoorn, prijs f 1.90, fr. p. p. naar Indië f 2.25.