Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vervaardigde), ecu derde gaf recepten voor goede goudbaden en weer een ander leende toestellen en lenzen.

Mot een goed amateur te rade gaande, kan men binnen twee dagen de gehoole manipulatie, en binnen een week vrij goed fotografeeren leeren.

Eerst daarna doet inen een keuze van toestel en de noodigo bestelling in Europa.

Verscheidene personen „willen het óók wel eens piobceren," komen in don loop van den cursus tot de conclusie dat ze niet het noodige geduld of geen voldoende accuratesse bezitten, of wel, ze krijgen het te warm.

Mits er onder toezicht van den leermeester-amateur mot diens toestellen gewerkt wordt, is daaraan ook niets bedorven en heeft de Indischman dan slechts te zeggen: „dank u wol voor de moeite" of „dat hebben we alweór gehad."

Verkrijgt men echter goede resultaten, blijft de ambitie er in, en wil men trachten zich te volmaken, zoo koope men een standardwork en abonneere zich op een goed tijdschrift. (1) In het laatste raad te geven, is doenlijk; men vrage proefnummers van verschillende uitgevers en doe zelf oene keuze.

2.

Droge platen.

Hot aantal merken droge platen is legio. Er zijn zeer slechte soorten bij en waarvan de makers onverbeterlijk zijn. Zoo bestaan er piatensoorten die ongelijk afgesneden zijn, en daardoor niet in onze chassis passen of in de platenhouders der kodaks gaan. Andere zijn door de dikte óók niet in de kokaks te gebruiken. Weder andere zijn

(1) Aanbevolen wjrdt het Geïllustreerd Weekblad voor Fotograiie, uitgave vaD Laureas Hansuia, Apjldooro, prijs yoor Iadië f (i.50 fr. p. p. per jaar.

Sluiten