is toegevoegd aan uw favorieten.

Fotograferen in de tropen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nonen opnemen, zittende op zoogenaamde de Zoete's stoelen of op antiek meubilair. Men krijgt dan links en rechts van het hoofd gewoonlijk de uittreksels van de rugleuning te zien, wat zeer lcelijk staat en moeielijk is weg te retoucheeren. Het beste is een piano-tabouret. Bij buste-opnamen kan men zelfs een gewone kist gebruiken, wanneer er geen pianostoel disponibel is.

Neemt men groepen op, zoo zorge men de personen in pyramidevorm op te stellen, dat staat voor het oog het aangenaamste. Volwassen personen op den grond te leg¬

gen, is onnatuurlijk. Vooral tennis-, football-, gymnastiekclubs en dergelijke houden veel van die liggende houdingen.

In Indië zit een Europeaan nooit op den grond; wij vinden dat bespottelijk, evenals hard loopen.

Men stelle ons dus ook niet in zulke houdingen voor op fotografiën. Behalve de Javanen en eenige Sinjoos, zitten alleen kinderen hier op den grond.

4.

Ontwikkelen.

Bij de tegenwoordige gevoeligheid der platen stelle men die zoo min mogelijk aan zwak licht en zoog. inactinisch licht bloot. Het is niet te vertrouwen en we willen toch gaarne heldere, brillante clichés vervaardigen. Zorg dus, dat er hoegenaamd geen vreemd licht (ook geen maanlicht) in de donkere kamer valt. Men vuile de chassis of kodaks in een duisteren hoek, liefst op het gevoel. Bij het ontwikkelen legt men de plaat in een donkeren hoek in een leêge schaal, giet er water over, laat een weinig weeken, giet het water weg en den ontwikkelaar in één scheut (60 c.c.M. voor platen 13 X 18 of 40 voor 9 x 12)