is toegevoegd aan uw favorieten.

Fotograferen in de tropen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en Je warmte groot is, zal men verheugd zijn de wassohingen der platen te kunnen bekorten.

De goed gewasschen plaat werd nu vroeger op een droogrekje gezet en aan haar lot overgelaten.

Dan kwamen 's nachts de kakkerlakken en andere insecten en smulden van de gelatinelaag; bedierven natuurlijk soms het gelieele werk. Ook kwam er wel stof op de platen of gebeurden er ongelukken móe. In het binnenland heeft men niet steeds voldoende kasten om alles op te sluiten; in een onbewaakt oogenblik speelden de kinderen of bedienden met de platen, kortom, men moest zeer verheugd zijn de platen na droging intact te vinden. Bovendien, welk een plaag! Men kon niet spoedig afdrukken en zoude toch zoo gaarne eens het positief zien.

Voor eenigen tijd werden de natte platen met absoluten alcohol begoten eu daarna in den wind gedroogd. Dat gaat echter nog niet heel vlug en alcohol is duur.

Sedert formol in den handel is, baadt men de gefixeerde en gewasschen plaat 3 minuten lang in een oplossing van formalin in water 1 : 25. De gelatinelaag wordt daardoor zóó hard, dat het overtollige vocht met een fijnen zakdoek kan weggenomen worden.

Daarna droogt men de plaat in de zon, boven een lamp, boven een vuurtje of in een Rippingilles petroleumkachel. Ik leg de platen daarin onderstboven op blokjes, dan kunnen er geen roet- of stofdeelen op de laag vallen.

r-L -A-.

Na korten tijd zijn ze geheel droog eu glashard. Vernissen is onnoodig.