is toegevoegd aan uw favorieten.

Fotograferen in de tropen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zoodra de afdruk goed bestreken is en nog vochtig

aanvoelt, logge men hem op het carton. Eerst komen do tweo hoeken volgons de potloodpunten on daarna laat nioii langzaam on voorzichtig hot overige volgen. Blaasjes komen er zoodoende niet; een rolstrijker is zelfs overbodig.

Wanneer do plaat wat begint te drogen, legt men er een stuk schoon wit papier overheen en strijkt goed aan. Hot is slechts een slag; na een weinig oefening gelukt het volkomen.

12.

Blauwdruk.

Nu de ansiehtskarten zoo en vogue zijn, zullen wo een middel aan de hand doen, die zelf op zeer eenvoudige wijze te maken. De Indische amateurs hebben dan niet te klagen dat hun papier bederft, dat ze veel moeten wasschen en opplakken en ze doen toch hun familie in Europa en elders voel genoegen met hun werk.

Iiecipe:

j ( 8 roodbloedloogzout.

) 50 water.

( 10 citrasferrid ammoniak.

I 50 water.

In e>:n glaasje mengen 10 van I en 10 van II en er met een sponsje briefkaarten gelijkmatig aan do keerzijde meè bestrijken, de kaart liggende op een vloei in het halfduister.

Zoodra de kaart droog is, drukt men af, totdat de groenachtige tint is overgegaan in zilvergrijs in de schaduwen. Gewasschen wordt totdat de witte gedeelten zuiver uitkomen. Men kan natuurlijk de kaart gedeeltelijk bestrijken om plaats te laten voor correspondentie.