is toegevoegd aan uw favorieten.

Fotograferen in de tropen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zonder tegenspraak

kan men gerust beweren, dat Indiü het land is voor liet vervaardigen van Kunst-lbto's (Gomdruk) en

■wijs

handelt men met zich spoedig aan te schaffen het oorsnionkelijke bo-k van Idzerda, theoretisch en practisch leerboek der Gomdruk, meteene prachtige heliogravure en vele figuren in den tekst.

Prijs ƒ 1.50 slechts, lr. p. p. f 1.575, voorindie resp. ƒ l.C>c2ri.

Raad vragen

in vele zaken op fotografisch gebied is zeer verstandig, wanneer men een buurman heelt die raad kan verschaffen, doch deze doet verstandig den vrager te verwijzen naar

David's Raadgever

voor heil, die do totografie beoefenen; het om strijd "oprezen degelijke boekje, dat door den Haagschen Amateur Nell in goed Hollandsch is overgezet, dat versierd is met tallooze figuren in den tekst, 224 bladzijden dik, waarvan reeds de 4e druk verscheen en dat toch slechts f 1.50, fr. p. p. f 1.57% voorindie f l.ü'25, kost. ^

" Deze boeken, welke ieder rechtgeaard Amateur in zijn bezit dient te hebben, zijn verkrijgbaar door tusschen komst van eiken soliden handelaar in fotoartikelen, den Boekhandel en waar niet voorhanden van den Uitgever

J./AURENS fiANSMA, jAPELDOORN,

"""Abonneert U ( voor f 6,50 fr. p. p. per jaar bij vooruitbetaling) op het

Geïllustreerd Weekblad voor Fotografie.

Uitgave van LAURENS HANSEA, Apeldoorn.

Proefnummers gratis.